Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku - 2.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2023 przez Administrator UMB

  Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku - 2

  Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

   

  Nazwa projektu

  Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku tj.: schody S5, taras T5, kolumny K1 – K9, attyki A14 – A15, dach prawej galerii ogrodowej i kominy na korpusie głównym – kontynuacja prac przy obiekcie: Pałac Branickich w Białymstoku

   

  Opis projektu

  W ramach zadania zostały wymienione okładziny kamienne tarasu i schodów, zostały wyremontowane attyki i bazy kolumn oraz dach prawej galerii ogrodowej.

   

  Wartość całkowita zadania: 192 998,18 zł

  Dofinansowanie zadania: 80 000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Podlaski, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa podlaskiego – prace planowane)

  Okres realizacji: 18.07.2023 r. – 03.10.2023 r. 

   

  Link do strony projektu:

  https://www.umb.edu.pl/prace_budowlane_polegajace_na_biezacej_konserwacji_zewnetrznych_elementow_architektonicznych_palacu_branickich_w_bialymstoku2