Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zestaw do pomiarów reologicznych oraz obserwacji próbek biologicznych w polu magnetycznym.
 • Ostatnia zmiana 30.05.2022 przez Administrator UMB

  Zestaw do pomiarów reologicznych oraz obserwacji próbek biologicznych w polu magnetycznym

  Zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „Zestaw do pomiarów reologicznych oraz obserwacji próbek biologicznych w polu magnetycznym”

  OPIS PROJEKTU

  Zasadniczym elementem planowanej inwestycji jest reometr z przystawką magnetyczną, doposażony w mikroskop optyczny z lampą fluorescencyjną oraz przystawką spektroskopii Ramana (IR). Umożliwi on kompleksowe badania, gdzie pomiar właściwości lepkosprężystych (wiskoelastycznych) materiału biologicznego może być prowadzony w zewnętrznym polu magnetycznym z jednoczesną obserwacją badanego materiału w mikroskopie fluorescencyjnym. Zakup reometru z takimi komponentami umożliwi ocenę wykorzystania pola magnetycznego do efektywniejszego dostarczania leków związanych z powierzchnią nanocząstek magnetycznych w środowisku odczynu zapalnego (np. wydzielinie ropnej powstającej w zakażeniach bakteryjnych, wydzielina drzewa oskrzelowego u osób z astmą, mukowiscydozą czy przewlekłym obturacyjnym zapaleniem dróg oddechowych), jak również ich penetracji w obrębie tkanki nowotworów. Pozwoli na jakościową i ilościową analizę ciał stałych i cieczy i uzyskanie cennych informacji nie tylko o właściwościach reologicznych, ale także o naturze chemicznej badanych próbek na poziomie molekularnym.

  Zapewni to optymalną realizację projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowanych w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, m.in. międzynarodowego projektu HARMONIA; nr rej. 2018/30/M/NZ6/00502 („Patofizjologiczne znaczenie sieci biopolimerów zawierających bakteriofagi typu Pf1 w miejscu zakażenia”), czy projektu OPUS; nr rej. 2018/31/B/NZ6/02476 („Niesferyczne nanocząstki zawierające cerageniny jako innowacyjne podejście w rozwoju nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych, immunomodulujących i stymulujących regeneracje tkanek”).

  CEL PROJEKTU

  Sprzęt zostanie wykorzystany do następujących obszarów badań:

  1. wykorzystanie pola magnetycznego do kontrolowanego dostarczania i lepszej penetracji leków przeciwdrobnoustrojowych w wydzielinie ropnej oraz płynach ustrojowych o zwiększonych parametrach wiskoelastycznych
  2. ocena zmian właściwości mechanicznych tkanek jako nowe narzędzie diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób nowotworowych oraz innych procesów chorobowych
  3. metody reometryczne w badaniach biofilmu
  4. reometria jako nowy nurt badawczy definiujący mechanizm stanu zapalnego (mechanoimmunologia) oraz przyczynę chorób metabolicznych.

  Projekt realizowany ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową - na zakup aparatury naukowo – badawczej

  Okres realizacji projektu: 11.12.2020 – 31.12.2022

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  Zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „Zestaw do pomiarów reologicznych oraz obserwacji próbek biologicznych w polu magnetycznym”

  DOFINANSOWANIE
  1 609 258,20
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  1 609 258,20