Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckigo Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa.
 • Ostatnia zmiana 01.06.2022 przez Dział Inwestycji

  Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckigo Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa

  Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

   

  Nazwa projektu

  Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckigo Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa

   

  Opis projektu

  Projekt dotyczy utworzenia Centrum Psychiatrii USK i UDSK, który zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni całkowitej ok. 5285,60 m2 i wartości kosztorysowej inwestycji ok. 40 mln złotych.

  Program inwestycji zakłada realizację zadania w latach  2019-2022, współfinansowaną ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz środków własnych Szpitali.

  W ramach projektu powstanie budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej).

   

  Cel projektu

  Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie zajmującym się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

   

  Okres realizacji Projektu:  21.03.2019 -  31.12.2022 r.

   

  Budżet projektu:  40 mln złotych,

  w tym:

      - na rzecz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 20 000 000,00 zł

      - na rzecz Kliniki Psychiatrii Osób Dorosłych USK - 20 000 000,00 zł

   

  Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 22 616 000, 00 zł 

  Finansowanie inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie dotyczącym USK i UDSK dofinansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (umowa zawarta w dniu 22.03.2019 r.)

   

  Wartość dofinansowania ze środków programu RPOWP 2014-2020 – 16 999 999,98 zł 

  Projekt w części dotyczącej „Budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (umowa zawarta w dniu 22.03.2019 r.)

   

  Link do strony projektu:

  https://www.umb.edu.pl/Budowa_Centrum_Psychiatrii_USK_i_UDSK

   

  Zapraszamy na podstronę Galeria zdjęć