Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 12.10.2022 przez Administrator UMB

  Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku

  Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

   

  Nazwa projektu

  Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku tj.: schody S3 i taras T3 przy żelaznej balustradzie (zejście z ogrodu górnego do ogrodu dolnego) – kontynuacja prac przy obiekcie: Pałac Branickich w Białymstoku

   

  Opis projektu

  W ramach zadania zostały wymienione okładziny kamienne tarasu i schodów.

   

  Wartość całkowita zadania: 139 760,00 zł

  Dofinansowanie zadania: 57 299,04 zł (dotacja celowa z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Podlaski, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa podlaskiego – prace planowane)

  Okres realizacji: 24.06.2022 r. – 08.09.2022 r.

   

  Link do strony projektu:

  https://www.umb.edu.pl/prace_budowlane_polegajace_na_biezacej_konserwacji_zewnetrznych_elementow_architektonicznych_palacu_branickich_w_bialymstoku