Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
 • Ostatnia zmiana 30.10.2023 przez Administrator UMB

  XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  Nazwa projektu

  XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  Opis projektu

  Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa w regionie północno-wschodnim Polski cykliczna impreza popularyzująca naukę i szeroko rozumiany obszar kultury i sztuki. Dostęp do wszystkich wydarzeń festiwalowych jest powszechny i bezpłatny. Corocznie, od 18 lat, Festiwal za każdym razem przyciąga tłumy zainteresowanych. Otwarta formuła oraz różnorodność imprez pozwala każdemu poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, technicznych, medycznych, a także nauk humanistycznych i społecznych. To także szansa na bliższe zapoznanie się z placówkami naukowymi, instytucjami kultury i sztuki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z ich przedstawicielami.

  Cel projektu

  Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki organizowany jest cyklicznie od 18 lat w celu popularyzacji osiągnięć regionalnych środowisk naukowych i twórczych oraz pojmowanej szerzej nauki, kultury i sztuki. Oprócz upowszechnienia wiedzy w zakresie osiągnięć naukowych, celem organizacji Festiwalu jest pokazanie przydatności rozwiązań w życiu codziennym, przybliżenie świata nauki mieszkańcom regionu, a także integracja środowiska naukowego i akademickiego województwa podlaskiego. Festiwal to także możliwość zachęcenia młodzieży naszego regionu do studiowania na uczelniach podlaskich.

   

  Strona XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

   

  Okres realizacji Projektu:  1.01.2022-31.08.2022

  Działanie jest realizowane w ramach projektu pt.: XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

   

  Kontakt:

  Biuro Festiwalu

  Biuro Promocji i Rekrutacji
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  tel. 85 748 55 12, e-mail: promocja@umb.edu.pl
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

  XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

  DOFINANSOWANIE
  159 735 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  177 485 zł