Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nadbudowa istniejącego bloku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2024 przez Administrator UMB

  Nadbudowa istniejącego bloku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa

  Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

   

  Nazwa projektu

  Rozbudowa bazy dydaktycznej UMB poprzez nadbudowę istniejącego bloku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

   

  Opis projektu

  Projekt dotyczy nadbudowy bloku E UDSK w celu utworzenia sal seminaryjnych: 1 sali  na min. 60 osób oraz 4 sale na min. 30 osób, pokoju cichej nauki oraz pomieszczeń towarzyszących o łącznej powierzchni nadbudowy ok. 600 m2 i wartości kosztorysowej inwestycji 12 565 611,00 złotych.

  Program inwestycji zakłada realizację zadania w latach  2023-2025, dofinansowaną ze środków budżetu państwa w kwocie 11 870 000,00 złotych.

  W ramach projektu powstanie jedna nadbudowana kondygnacja mieszcząca sale seminaryjne. 

   

  Cel projektu

  Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie powierzchni przeznaczonej na dydaktykę. Wykonanie nowych powierzchni sal seminaryjnych wyposażonych w instalacje audio – wizualne.

   

  Okres realizacji Projektu:  III kwartał 2023 -  II kwartał 2025 r. 

   

  Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 11 870 000, 00 zł 

  Finansowanie inwestycji w 2023 roku z budżetu państwa część 46- Zdrowie na Działalność dydaktyczną i badawczą  w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. (umowa z Ministerstwem Zdrowia zawarta w dniu 03.07.2023 r.)