Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Egzaminy.
 • Ostatnia zmiana 11.07.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Egzaminy


  Informujemy, że wszystkie obowiązkowe egzaminy w rekrutacji na rok akadmicki 2024/2025 już się odbyły.
  Kandydatów na studia w roku 2025 zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dot. roku 2025/2026.

  Kontakt do Biura Promocji i Rekrutacji
  tel. 85 748 54 73  tel. kom. 506 374 319

  e-mail: brip@umb.edu.pl
   

  Informacje archiwalne:
  Egzaminy wstępne przedmiotowe (biologia, chemia, matematyka, fizyka).

  Do tych egzaminów mogą przystąpić kandydaci posiadający polską starą maturę (zdawaną do 2004r.), obcokrajowcy i osoby z polskim obywatelstwem posiadający maturę zagraniczną (zdawaną poza granicami Polski) oraz osoby, które nie mogły przystąpić do takich egzaminów w systemie edukacyjnym swojego kraju. Kandydaci, którzy mają pytania lub wątpliwości proszeni są o kontakt tel. 857485505 lub e-mail: rek-prom@umb.edu.pl. Kandydatów z maturą zagraniczną prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie Zasady rekrutacji/Matura zagraniczna przewodnik.

  Aby przystąpić do egzaminu należy założyć konto w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) w terminie od 7 do 29 maja 2024r., zapisać się na wybrany kierunek, opłacić opłatę rekrutacyjną (85 zł na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem kierunku techniki dentystyczne, na którym opłata wynosi 100 zł) i zapisać na egzamin lub egzaminy.

  Terminy egzaminów (PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy):                                 
  Matematyka PP – 4 czerwca 2024r. (wtorek) godz. 9:00
  Biologia PR – 6 czerwca 2024r. (czwartek) godz. 9:00
  Chemia PR – 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) godz. 9:00
  Matematyka PR – 11 czerwca 2024r. (wtorek) godz. 9:00
  Fizyka PR – 13 czerwca 2024r. (czwartek) godz. 9:00

  Egzaminy odbędą się wyłącznie w tych terminach, nie ma terminów dodatkowych!
  W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną minimum 30 minut wcześniej.

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

  Sala wykładowa nr 1 w Euroregionalnym Centrum Farmacji ul. Mickiewicza 2d. Budynek zaznaczony na planie czerwoną strzałką - pobierz plan.

  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  O wynikach z egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem, nie później niż 9 lipca 2024r. Każdy Kandydat otrzyma zaświadczenie o uzyskanym wyniku w 2 egzemplarzach (może zawnioskować o wysłanie lub przekazanie osobie trzeciej za pośrednictwem swojego konta w IRK).

  Regulamin egzaminów wstępnych z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka).

   

  Egzamin predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.

  Do tego egzaminu przystępują wszyscy kandydaci (niezależnie od rodzaju posiadanej matury), którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.
  Egzamin polega na sprawdzeniu, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy głosem (czy np. nie ma ukrytych wad wymowy).
  Kandydat może wybrać dowolny termin spośród podanych niżej. Aby przystąpić do egzaminu należy zarejestrować się w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią, opłacić opłatę rekrutacyjną (85 zł) i po prostu przyjść na egzamin w wybranym przez siebie terminie i podanych godzinach poniżej. Termin 3 jest terminem ostatecznym - w razie problemów z uczestnictwem - prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (kontakt na dole strony).

  Terminy egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:                    
  1. Termin: 13 czerwca 2024r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00                  
  2. Termin: 27 czerwca 2024r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00
  3. Termin: 11 lipca 2024r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00

   

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii w Centrum Dydaktyczno-Naukowym ul. Szpitalna 37. Budynek zaznaczony na planie czerwoną strzałką - pobierz plan.

  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani od razu po egzaminie.
  Regulamin egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.

   

  Egzamin z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne.

  Do tego egzaminu przystępują wszyscy kandydaci (niezależnie od rodzaju posiadanej matury), którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji na kierunek Techniki Dentystyczne.
  Egzamin polega na sprawdzeniu zdolności manualnych kandydata, czyli posiadanych predyspozycji do pracy w zawodzie.
  Kandydat może wybrać dowolny termin spośród podanych niżej. Aby przystąpić do egzaminu należy zarejestrować się w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać na kierunek Techniki Dentystyczne, opłacić opłatę rekrutacyjną (100 zł) i po prostu przyjść na egzamin w wybranym przez siebie terminie i podanych godzinach poniżej. Termin 2 jest terminem ostatecznym - w razie problemów z uczestnictwem - prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (kontakt na dole strony).

  Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:                    
  1. Termin: 20 czerwca 2024r. (czwartek) godz. 9:00                   
  2. Termin: 11 lipca 2024r. (czwartek) godz. 9:00


  W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej, egzamin będzie trwał 60 minut.


  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  Sala Kolumnowa w lewym skrzydle Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1 - tuż obok Biura Promocji i Rekrutacji, na parterze.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  O wynikach z obydwu egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem, nie później niż 11 lipca 2024r.

  Regulamin egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne.