Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ważne kontakty.
 • Ostatnia zmiana 15.11.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Ważne kontakty

   

  Biuro Promocji i Rekrutacji

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

  e-mail: brip@umb.edu.pl

   

  • rekrutacja na studia w języku polskim: jednolite magisterskie, studia I i II stopnia
  • rekrutacja do szkoły doktorskiej

   

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok     

  e-mail: dzwl@umb.edu.pl  Podstrona Dziekanatu WL

  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
  ul. A. Mickiewicza 2 d, 15-222 Białystok     

  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl  Podstrona Dziekanatu WF

  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
  ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok     

  e-mail: wnz@umb.edu.pl  Podstrona Dziekanatu WNoZ

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych ze studiami

  Dział Spraw Studenckich

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok     

  tel. 85 7485408  e-mail: dzss@umb.edu.pl

  Podstrona Działu Spraw Studenckich
  • stypendia studentom i doktorantom
  • wyjazdy studentów i doktorantów
  • Mostum
  • Erasmus

  Dom Studenta nr 1

  ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok
  e-mail: ds1@umb.edu.pl

  Administracja  tel/fax  85 7485799  Portiernia tel.  85 7485801

  Dom Studenta nr 2

  ul. Waszyngtona 23, 15-304 Białystok

  e-mail: ds2@umb.edu.pl

  Administracja  tel. 85 7420549,  85 7485756  Portiernia tel. 85 7485757

  Zobacz ofertę Domów Studenta

   

   

   

  • pokoje dla studentów
  • pokoje hotelowe

  Biblioteka

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok     

  tel. 85 7485447  e-mail: biblioteka@umb.edu.pl

  Strona internetowa Biblioteki UMB

  • szkolenie biblioteczne
  • Wypożyczalnie: czasopism i książek
  • Czytelnie: czasopism i książek

   

  Admission
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok     
  tel. 85 6865223  e-mail: admission@umb.edu.pl

  Faculty of Medicine

  • rekrutacja na studia w języku angielskim

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

  tel. 85 7485407  e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl

  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

  Strona internetowa Kształcenia podyplomowego

  • kształcenie podyplomowe