Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Leków.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Leków

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków
  Opiekunowie Koła

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

  e-mail: arkadiusz.surazynski@umb.edu.pl

  tel. 85 748 57 04

  mgr farm. Magda Chalecka

  tel. 85 748 57 06

  PrzewodniczącaJulia Czech
  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  • W ramach SKN prowadzone są prace badawczo-naukowe w zakresie molekularnych mechanizmów działania leków, identyfikacji punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów, roli receptorów adhezyjnych w regulacji metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem technik „in vitro”.

  Stosowane techniki badawcze:

  • Hodowle komórkowe
  • Western immunoblot/northern blot
  • ELISA, RIA, IRMA
  • Spektroskopia UV/Vis
  • Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  • PCR/RT-PCR
  • Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

  Osiągnięcia

  • Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Sesji Plakatowej Studenckich Prac Naukowych, IX Konkurs Opieki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Kazberuk A., Zaręba I., Surażyński A.: Znaczenie oraz wpływ proliny na regulacje procesu apoptozy w komórkach nowotworowych, IX Konkurs Opieki Farmaceutycznej, Wrocław, 11-13.03.2016 r.
  • Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Sesji Plakatowej Studenckich, Prac Naukowych, Ogólnopolska Konferencja Młodej Farmacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Kazberuk A., Bogdańska E., Wiercińska J., Zaręba I., Surażyński A.: Ocena wpływu proliny na proapoptyczne działanie troglitazonu w komórkach raka sutka MCF-7, Ogólnopolska Konferencja Młodej Farmacji, Kraków, 4-6.12.2015 r.
  • Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Prac Naukowych, VIII Kongres Młodej Farmacji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Kazberuk A., Zaręba I., Surażyński A.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne jako agoniści receptorów PPARgamma w eksperymentalnej terapii przeciwnowotworowej, VIII Kongres Młodej Farmacji, Poznań, 18.10.2015, Informator Kongresu. Poznań, 18.10.2015 r.
  • Zajęcie II miejsca w Konkursie Forum Młodych w ramach XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie. Magda Chalecka , Tomasz Guszczyn, Magdalena Laskowska, Arkadiusz Surażyński.: Ocena wpływu frakcji osocza bogatopłytkowego (prp) na biosyntezę kolagenu i aktywność prolidazy w fibroblastach skóry ludzkiej. Kraków 19-22.09.2017 r.
  • Zajęcie III miejsca w Studenckim Konkursie Prac Naukowych w ramach II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Farmacja w przemyśle”. Magda Chalecka, Urszula Tałałaj, Natalia Dmitrowicz, Adam Kazberuk, Agnieszka Markowska, Arkadiusz Surażyński.: Ocena wpływu nowej pochodnej związku KTTKS (LIP-KTTRS-OH) na proces apoptozy w komórkach czerniaka C32, Poznań, 09.04.2017 r.
  • Zajęcie I miejsca podczas 12th Białystok International Medical Congress w 2017r.; praca pt. "The effect of metformin on cisplatin stimulated breast cancer cells MCF-7" Autorzy: Patrycja Dajnowicz, Adam Kazberuk, Aleksandra Dębska, Izabela Namiotowe, Arkadiusz Surażyński.
  • Zajęcie III miejsca podczas 12th Białystok International Medical Congress w 2017r.; praca pt. The effect of novel compound KKTKS (RTTRS-Pal-OH) on apoptosis in melanoma cells C32. Autorzy: Karolina Parzych, Urszula Tałałaj [S.D.], Adam Kazberuk [S.D.], Arkadiusz Surażyński.