Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
 • Ostatnia zmiana 06.12.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
  Opiekunowie Koła

  dr n. med. Joanna Kamińska

  e-mail: joanna.kaminska@umb.edu.pl

   

  dr n. med. Justyna Dorf

  e-mail: justyna.dorf@umb.edu.pl

   

  dr n. med. Olga M. Koper-Lenkiewicz

  e-mail: olga.koper@umb.edu.pl

   

  tel. (85) 746 85 84

  Przewodnicząca

  Karolina Gacuta                                                                                     

  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  • Ocena stężeń wybranych białek specyficznych, chemokin, cytokin u pacjentów z chorobą nowotworową, u pacjentów z tętniakami mózgu z wykorzystaniem metody ELISA. Ocena parametrów stresu oksydacyjnego i markerów stanu zapalnego w przebiegu COVID19. Analiza uzyskanych wyników za pomocą programów STATISTICA PL i GraphPad.