Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
  Opiekunowie Koła

  dr hab. Olga M. Koper-Lenkiewicz

  e-mail: olga.koper-lenkiewicz@umb.edu.pl

   

  dr hab. Joanna Kamińska

  e-mail: joanna.kaminska@umb.edu.pl

   

  dr hab. Justyna Dorf

  e-mail: justyna.dorf@umb.edu.pl

   

  tel. (85) 746 85 84

  Przewodnicząca

  Patrycja Buczyło                                                                                 

  Profil prac naukowych:

  Ocena stężeń wybranych białek specyficznych, chemokin, cytokin u pacjentów z chorobą nowotworową, u pacjentów z tętniakami mózgu z wykorzystaniem metody ELISA, Bio-Plex. Analiza czynników, które mogą wpływać na średnią objętość płytek krwi (MPV) u chorych na cukrzycę typu 2. Analiza parametrów stresu oksydacyjnego i markerów stanu zapalnego w przebiegu COVID19. Ekspresja białka MCM5 w lizacie osadu moczu w diagnostyce raka pęcherza moczowego. Analiza statystyczna uzyskanych wyników za pomocą programów STATISTICA PL i GraphPad.