• Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Farmakodynamiki

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Farmakodynamiki
  Opiekun Koła

  dr n. farm. Bartłomiej Kałaska
  e-mail: bartlomiej.kalaska@umb.edu.pl
  tel.: 85 748 5660

  PrzewodniczącaAleksandra Jakimczuk
  Profil badań
  Zachęcamy do zapoznania się z warsztatem naukowym oraz aktualną tematyką badawczą Zakładu Farmakodynamiki (http://www.umb.edu.pl/s,1614/Nauka). Praca w ramach koła naukowego dotyczy aktualnie realizowanych grantów bądź zbliżonej tematyki i będzie przebiegać pod opieką kierowników projektów naukowych. Jeżeli myślicie o karierze naukowca i chcielibyście dokonać ciekawych odkryć proszę o kontakt z opiekunem koła.