Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Diagnostyki Biochemicznej.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej
  Opiekun Koładr hab. Monika Gudowska-Sawczuk
  e-mail: monika.gudowska-sawczuk@umb.edu.pl

  tel. (85) 746 831 8706
  PrzewodniczącaGabriela Lis
  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  • Ocena klinicznego znaczenia wybranych białek specyficznych, takich jak metaloproteinazy macierzy oraz ich tkankowych inhibitorów, jak również mediatorów reakcji zapalnych (cytokiny hematopoetyczne, chemokiny i ich specyficzne receptory) jako potencjalne markery nowotworowe.

  Praca praktyczna:

  • Wykonywanie oznaczeń stężeń wybranych białek specyficznych, takich jak metaloproteinazy macierzy oraz ich tkankowych inhibitorów, jak również mediatorów reakcji zapalnych (cytokiny hematopoetyczne, chemokiny i ich specyficzne receptory) w surowicy chorych na nowotwory. Zastosowanie analizowanych czynników jako markerów choroby nowotworowej. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań.