• Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Immunologii

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Immunologii
  Opiekun Koła

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  e-mail: ewa.jablonska@umb.edu.pl
  tel. (85) 745 05 46

  Opiekunowie studentów
  • prof. dr hab. Ewa Jabłońska                                            
  • dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona
  • dr n. med. Marzena Garley
  • dr n. med. Agnieszka Iwaniuk
  PrzewodniczącaKarolina Janiuk
  Profil badań
  • Wpływ ksenobiotyków na transdukcję sygnału i procesu apoptozy w ludzkich leukocytach.
  • Rola cytokin w zjawisku formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) w stanach fizjologii i patologii.

  • Wpływ ginsenozydów na aktywność i czas przeżycia neutrofilów.

  • Rola szlaków sygnalizacyjnych w syntezie i uwalnianiu czynników nadrodziny TNF w przebiegu chorób nowotworowych.
  • Wpływ ksenobiotyków na linie doświadczalne komórek nowotworowych.