Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Immunologii.
 • Ostatnia zmiana 15.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Immunologii

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Immunologii (koło nieaktywne)
  Opiekun Koła

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  e-mail: ewa.jablonska@umb.edu.pl
  tel. (85) 745 05 46

  Opiekunowie studentów
  • prof. dr hab. Ewa Jabłońska                                            
  • dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona
  • dr hab. Marzena Garley
  • dr n. med. Agnieszka Iwaniuk
  Przewodnicząca 
  Profil badań
  • Wpływ ksenobiotyków na funkcje neutrofilów.

  • Zjawisko formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) w stanach fizjologii i patologii.

   

  • Wpływ diosgeniny na funkcje neutrofilów.
  • Wpływ ksenobiotyków na linie doświadczalne komórek nowotworowych.