Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biochemii Farmaceutycznej.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Biochemii Farmaceutycznej

   

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
  Opiekun Koładr n. farm. Magdalena Kusaczuk
  e-mail: 
  magdalena.kusaczuk@umb.edu.pl
  tel. (85) 748 56 90
  PrzewodniczącaZuzanna Sosnowska

  Profil prac naukowych:

  • Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich wpływu na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo.
  • Wpływ stresu śródplazmatycznego na apoptozę i autofagię komórek nowotworowych.
  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii nowotworowej.
  • Struktura N-glikozylowanych łańcuchów cukrowych glikoprotein w tkankach nowotworowych.
  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych.
  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach.

   

  Praca praktyczna:

  • prowadzenie hodowli komórkowych,
  • ocena apoptozy, nekrozy, potencjału mitochondrialnego metodą cytometrii przepływowej,
  • izolacja materiału genetycznego,
  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western blot,
  • oznaczanie ekspresji genów metodą Real time PCR,
  • wykrywanie różnych struktur glikoprotein metodą ELISA.