Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Leków (SKN Farmacji Społecznej).
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Leków (SKN Farmacji Społecznej)

  Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków
  Opiekunowie Koła

  dr hab. Edyta Rysiak

  e-mail: edyta.rysiak@umb.edu.pl

  dr n. farm. Izabela Prokop-Bielenia

  e-mail: izabela.prokop-bielenia@umb.edu.pl

  tel. 85 748 57 06
  PrzewodniczącyKamil Dudar
  Profil badań
  1. Epidemiologia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i ich społeczny i ekonomiczny wymiar.
  2. Farmakoekonomika chorób przewlekłych:
  • POChP
  • astma
  • choroby układu krążenia
  • depresja
  • dermatologia
  1. Farmakoepidemiologia i farmakoekonomika zaburzeń psychicznych, głownie depresji i uzależnień, rozpatrywanych jako samodzielne jednostki chorobowe jak również w aspekcie chorób towarzyszących innym schorzeniom.
  2. Farmakoepidemiologia chorób cywilizacyjnych.
  3. Opieka farmaceutyczna.
  4. Prawo medyczne.
  5. Prawo farmaceutyczne.
  6. Ustawodawstwo kosmetologiczne.
  7. Badanie czynników regulujących aktywność enzymów i ekspresję białek przekaźnikowych uczestniczących w procesie apoptozy w komórkach prawidłowych oraz komórkach nowotworowych.

   

  Działalność praktyczna:

  • Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Leczenia Bólu, Poradnią Hospicyjną i Paliatywną.
  • Współpraca z Centrum Medycyny Oddechowej.
  • Współpraca ze Szpitalem Miejskim im. PCK.
  • Współpraca z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy.
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok-Eindhoven.
  • Praca laboratoryjna:
  1. prowadzenie hodowli komórkowych,
  2. oznaczanie aktywności enzymów,
  3. oznaczanie ekspresji białek metodą Western Immunoblot,
  4. oznaczanie ekspresji czynników transkrypcyjnych przy użyciu systemu obrazowania komórkowego BD Pathway,
  5. oznaczanie procesów związanych z indukcją apoptozy przy użyciu systemu NucleoCounter NC-3000.
  • Projekty własne:
  1. „Bezpieczny Maluch na wakacjach”.
  2. „Rusz się zanim sięgniesz po tabletkę”.