• Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Histologii i Cytofizjologii

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Histologii i Cytofizjologii działa od 2013 roku.
  Opiekun Koła

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  e-mail: kasacka@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 58                                                                                         

  Opiekun pomocniczydr n. med. Natalia Domian
  PrzewodniczącaAgata Świderska

  Profil prac naukowych:

  Głównym celem działalności SKN przy Zakładzie Histologii i Cytofizjologii jest rozbudzenie zainteresowań naukowych studentów, zapoznanie z nowoczesnymi technikami badań z zakresu morfologii i histopatomorfologii, zdobycie umiejętności prowadzenia badań naukowych, jak również prawidłowej analizy i prezentacji wyników.
  Uczestnicy Koła Naukowego mają możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez zespół Zakładu Histologii i Cytofizjologii pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Kasackiej. Prace dotyczą badań oceny hormonów, substancji biologicznie czynnych oraz szlaków molekularnych u ludzi i zwierząt doświadczalnych w fizjologii i różnych stanach patologicznych (nadciśnienie, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek).

   

  Stosowane metody badawcze:

  • Mikroskopia świetlna
  • Barwienia rutynowe (H+E)
  • Metody histochemiczne
  • Metody immunohistochemiczne
  • Metody biologii molekularnej (RT-qPCR)
  • Testy immunoenzymatyczne (ELISA)
  • Pomiary morfometryczne wybranych struktur w wybarwionych preparatach mikroskopowych

   

  Praca praktyczna:

  Krojenie bloczków parafinowych, barwienie przygotowanych skrawków, ocena preparatów, wykonywanie dokumentacji fotograficznej, analiza wyników pomiarów morfometrycznych pod kątem statystycznym, pisanie streszczeń komunikatów zjazdowych, wyszukiwanie piśmiennictwa do publikacji.

   

  Prace wygłoszone przez członków koła na konferencjach naukowych:

   

  1. Sylwia Dzimitko, Michał Niezgoda, Grzegorz Młynarczyk, Irena Kasacka.
   Immunoreaktywność i poziom ekspresji podjednostki 20S proteasomu w jasnokomórkowym raku nerki.
   VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka". Białystok, 13.04.2019
  1. Maryla Romaniuk, Michał Niezgoda, Grzegorz Młynarczyk, Irena Kasacka
   Ocena immunoreaktywności i ekspresji podjednostki 20s proteasomu w łagodnym rozroście stercza
   IX Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych - Warszawa, 1-2 grudnia 2018
  2. Katarzyna Kalinowska, Paulina Konopka, Michał Niezgoda, Irena Kasacka
   Ocena wpływu doświadczalnej cukrzycy na funkcję wewnątrzwydzielniczą komórek syntetyzujących insulinę i CART w wyspach trzustkowych
   IX Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych - Warszawa, 1-2 grudnia 2018
  3. Sylwia Dziemitko
   Diagnostyka i wykrywanie jednego z najczęstszych nowotworów – raka prostaty
   III Ogólnopolska Konferencja „Naukowy Start” – Łódź, 1-2 czerwca 2018
  4. Katarzyna Kalinowska, Paulina Konopka, Michał Niezgoda, Irena Kasacka
   Wpływ doświadczalnej cukrzycy na funkcję endokrynną komórek syntetyzujących insulinę i CART w wyspach trzustkowych.
   V Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka” – Białystok, 14 kwietnia 2018
  5. Agnieszka Ruczaj, Michał Niezgoda, Irena Kasacka
   Wpływ leczenia aliskirenem na funkcję endokrynową trzustki u szczurów z indukowanym nadciśnieniem tętniczym.
   V Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka” – Białystok, 14 kwietnia 2018
  6. Ewa Szczesna, Michał Niezgoda, Irena Kasacka
   Wstępna ocena immunoreaktywności chemeryny w wątrobie u mężczyzn z nadwagą i prawidłową masą ciała.
   VIII Ogólnopolska Konferencja Potępy w Badaniach Biomedycznych – Warszawa, 16-17 grudnia 2017
  7. Martyna Warakomska
   Czy leki przeciwnowotworowe mogą mieć zastosowanie w leczeniu malarii? - przegląd piśmiennictwa
   Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W kręgu myśli Paracelsusa – historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci” Kraków 21.05.2016
  8. Magdalena Misiura, Marcin Nizioł, Michał Niezgoda, Irena Kasacka
   Analiza płodowych komórek i wolnych płodowych kwasów nukleinowych w surowicy krwi matki jako potecjalne metody nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej.
   III Ogólnopolska Konferencja Studentów MedycynyLaboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wchodząca Diagnostyka" Białystok, 16 kwietnia 2016
  9. Dominik Chutorański
   Ocena immunoreaktywności podjednostek LMP-7 proteasomów w raku endometrium.
   II Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka", Białystok, 18 kwietnia 2015
  10. Dominik Chutorański, Maciej Jóźwik, Alicja Lewandowska, Irena Kasacka.
   Lokalizacja i ocena ekspresji 20S proteasomu w raku endometrium u kobiet.
   Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów. Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, Lublin, 22-23 listopada 2014
  11. Dominik Chutorański, Maciej Jóźwik, Alicja Lewandowska, Irena Kasacka.
   Zwiększona immunoreaktywność podjednostki 20S proteasomu w endometrialnym raku u kobiet.
   XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików "Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych", Wisła, 3-6 września 2014.