Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej.
 • Ostatnia zmiana 27.09.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej
  Opiekun Koła

  dr hab. Marta Baranowska-Kuczko

  e-mail: marta.baranowska@umb.edu.pl                  

  tel. (85) 686 5126      

  PrzewodniczącaAnna Andruczyk
  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  • znaczenie egzogennych (w tym kannabidiolu – niepsychoaktywnego składnika marihuany) i endogennych kannabinoidów w regulacji funkcji układu krążenia w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych (modele nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego oraz modele nadciśnienia płucnego indukowanego monokrotaliną lub hipoksją).

  Praca praktyczna:

  • uczestnictwo w doświadczeniach in vitro/ex vivo przeprowadzanych w Zakładzie: badanie izometrycznej odpowiedzi skurczowej izolowanych naczyń krwionośnych człowieka (tętnica płucna) i zwierząt (tętnica krezkowa, płucna i aorta szczura) za pomocą kąpieli tkankowej i miografu drutowego; badanie parametrów sercowych w izolowanymi perfundowanym sercu szczura (metoda Langendorffa) oraz izolowanych przedsionkach serca szczura oraz izolowanych fragmentach prawego przedsionka serca człowieka,
  • uczestnictwo w doświadczeniach in vivo przeprowadzanych w Zakładzie: badanie parametrów układu krążenia (metoda telemetryczna, mankietowa i bezpośrednia w tętnicy) na modelach szczura czuwającego, uśpionego, i odrdzenionego; badania receptorów presynaptycznych, odruchu Bezolda-Jarischa, operacje stereotaktyczne; indukcja nadciśnienia tętniczego wtórnego (DOCA-salt) i nadciśnienia płucnego (monokrotalina lub hipoksja),
  • możliwość odbycia kursu uprawniającego do uczestnictwa w doświadczeniach in vivo na zwierzętach (w tym w trakcie realizacji prac magisterskich na zwierzętach, również w innych Zakładach) – w trakcie kursu można zdobyć praktyczne informacje dotyczące fizjologii i zasad postępowania ze zwierzętami laboratoryjnymi,
  • opracowywanie, analiza statystyczna, interpretacja i prezentacja wyników badań,
  • udział w zebraniach naukowych Zakładu,
  • przygotowywanie posterów i prezentacji na konferencje naukowe oraz przygotowywanie publikacji naukowych,
  • możliwość pisania prac przeglądowych tj. Pinkas M., Kicman A.: Kannabidiol – potencjalne remedium w terapii COVID-19; Wrzechświat, 2020;121 Nr 7-9.