• Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej
  Opiekunowie Koła

  mgr Aleksandra Kicman

  e-mail: aleksandra.kicman@umb.edu.pl

  tel. (85) 748 5699

   

  dr n. farm. Marek Toczek
  e-mail:
  marek.toczek@umb.edu.pl
  tel. (85) 748 5699

  PrzewodniczącyJakub Wiktor Kosidło
  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  • znaczenie egzogennych (w tym kannabidiolu – niepsychoaktywnego składnika marihuany) i endogennych kannabinoidów w regulacji funkcji układu krążenia w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych (modele nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego oraz modele nadciśnienia płucnego indukowanego monokrotaliną lub hipoksją).
    

  Praca praktyczna:

  • uczestnictwo w doświadczeniach in vitro/ex vivo przeprowadzanych w Zakładzie: badanie izometrycznej odpowiedzi skurczowej izolowanych naczyń krwionośnych człowieka (tętnica płucna) i zwierząt (tętnica krezkowa, płucna i aorta szczura) za pomocą kąpieli tkankowej i miografu drutowego; badanie parametrów sercowych w izolowanymi perfundowanym sercu szczura (metoda Langendorffa) oraz izolowanych przedsionkach serca szczura oraz izolowanych fragmentach prawego przedsionka serca człowieka
  • uczestnictwo w doświadczeniach in vivo przeprowadzanych w Zakładzie: badanie parametrów układu krążenia (metoda telemetryczna, mankietowa i bezpośrednia w tętnicy) na modelach szczura czuwającego, uśpionego, i odrdzenionego; badania receptorów presynaptycznych, odruchu Bezolda-Jarischa, operacje stereotaktyczne; indukcja nadciśnienia tętniczego wtórnego (DOCA-salt) i nadciśnienia płucnego (monokrotalina lub hipoksja)
  • możliwość odbycia kursu uprawniającego do uczestnictwa w doświadczeniach
   in vivo na zwierzętach (w tym w trakcie realizacji prac magisterskich na zwierzętach, również w innych Zakładach) – w trakcie kursu można zdobyć praktyczne informacje dotyczące fizjologii i zasad postępowania ze zwierzętami laboratoryjnymi
  • opracowywanie, analiza statystyczna, interpretacja i prezentacja wyników badań
  • udział w zebraniach naukowych Zakładu
  • przygotowywanie posterów i prezentacji na konferencje naukowe oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
  • możliwość pisania prac przeglądowych tj. Pinkas M., Kicman A.: Kannabidiol – potencjalne remedium w terapii COVID-19; Wrzechświat, 2020;121 Nr 7-9.