Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
 • Ostatnia zmiana 10.12.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej:

   

  Opiekun Koła

   

   

  Przewodnicząca

   

   

  dr n. farm. Iwona Jarocka-KarpowiczPraca przy mikroskopie
  e-mail:  iwona.jarocka-karpowicz@umb.edu.pl 

  tel. 85748 5722

   

  Magdalena Mucha

  Profil prac naukowych/praca praktyczna:

  Prace naukowe Studentów należących do koła związane są z analizą zmian w profilu proteomicznym i lipidomicznym w komórkach człowieka podczas rozwoju stanów patologicznych.

  Badania dotyczą głównie komórek skóry oraz komórek krwi izolowanych bezpośrednio od pacjentów lub hodowanych in vitro.

  Ponadto oceniany jest wpływ czynników protekcyjnych (fitokannabinoidy, EAA, rutyna, kwas askorbowy) na zmiany w proteomie i lipidomie komórek skóry poddanych ekspozycji na promieniowanie UV w modelach in vitro w monokulturach i ko-kulturach.

  Ponadto prowadzone są badania dotyczące oceny zmian metabolicznych u pacjentów, w tym związanych z zaburzeniem równowagi redoks i jej konsekwencjami, wywoływanymi przez patogeny przenoszone przez kleszcze.

   

  Warsztat badawczy:

  Badania prowadzone są z użyciem nowoczesnej aparatury analitycznej stosowanej we współpracujących ze sobą pracowniach t.j.:

  • laboratorium technik separacyjnych [HPLC-DAD, HPLC-UVVIS, HPLC-FLD, HPLC-EC, UPLC-MS, CE],
  • pracownia chromatografii gazowej [GC-FID/Head Space, GC-ECD, GC-MS/MS, 2DGC-MS],
  • pracownia lipidomiczna [LCMS/IT; LCMS/QqQ; LCMS/QTOF],
  • pracownia proteomiczna [nanoLCMS/QOrbiTrap],
  • pracownia EPR,
  • pracownia biochemiczna/elektroforetyczna [spektrofotometry UV/VIS, Western immunoblot].

  Równocześnie przeprowadzana jest analiza statystyczna (PCA, HeatMaping, dendogramy) otrzymanych danych z użyciem profesjonalnych programów biostatystycznych.

   

  Osiągnięcia:

  Dotychczasowe naukowe osiągnięcia członków koła zostały wyróżnione i nagrodzone podczas 10th Białystok International Medical Congress for Young Scientists („Correlation between transcriptional factor Nrf2 and NFκB in UV-treated keratinocytes”) oraz 14th Białystok International Medical Congress for Young Scientists (Age-dependent changes in proteomic profile of skin fibroblasts exposed to UV radiation).

  Studentki uzyskały również finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dzięki czemu zrealizowały projekt własny pt. “Age-dependent changes in proteomic profile of skin fibroblasts exposed to UV radiation”.

   

  Działalność:

  Studentki studiów magisterskich aktywnie współpracują z doktorantami, w tym również zagranicznymi z projektu ImPRESS, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności nie tylko metodyczne, ale także umiejętności planowania projektów w oparciu o badania in vivo, ex vivo lub na hodowlach komórkowych in vitro.


  W Studenckim Kole Naukowym mogą sprawdzać się studenci I-V roku kierunku Farmacja, Analityka Medyczna, kierunek Lekarski oraz studenci kierunku Kosmetologia studia II stopnia, ale jak widać w składzie Naszej Grupy – wszyscy zainteresowani i pracowici studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy chcą się sprawdzić w badaniach XXI wieku, w tym analizach omicznych, są mile widziani.