Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej:

   

  Opiekun Koła

   

   

  Przewodnicząca

   

   

  dr n. farm. Iwona Jarocka-Karpowicz

  e-mail:  iwona.jarocka-karpowicz@umb.edu.pl 

  tel. 85748 5722

   

  Magda Mucha

  Profil badań naukowych/działalność:

  Prace naukowe Studentów należących do koła związane są z analizą zmian metabolicznych, w tym na poziomie proteomu i lipidomu, w komórkach skóry/krwi człowieka w wyniku działania czynników fizycznych i chemicznych oraz patogenów.

  Ponadto oceniany jest wpływ potencjalnych czynników protekcyjnych, w tym fitokannabinoidów, ekstraktów fosfolipidowych z alg, kwasu askorbowego i jego pochodnych, w przeciwdziałaniu na czynniki fizykochemiczne, takie jak promieniowanie UVA/UVB oraz nadtlenek wodoru.

  Badania prowadzone są w układach in vitro, ex vivo i in vivo, w modelach monokultur, co-kultur oraz 2D i 3D.

   

  Warsztat badawczy:

  Badania prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej stosowanej we współpracujących ze sobą pracowniach takich jak:

  • pracownia biochemiczna [spektrofotometryczna/spektrofluorymetryczna ocena poziomu białek i aktywności enzymatycznych]
  • pracownia technik separacyjnych [analiza poziomu związków  drobnocząsteczkowych GSH/vitamin z wykorzystaniem HPLC-DAD/UVVIS/FLD/EC, CE],
  • pracownia chromatografii gazowej [analiza kwasów tłuszczowych i produktów ich oksydacyjnej cyklizacji GC-FID/Head Space/ECD, GC-MS/MS],
  • pracownia lipidomiczna [klasyczna analiza lipidomiczna oraz ilościowa analiza mediatorów lipidowych  LCMS/IT/QqQ/QTOF],
  • pracownia proteomiczna [analiza proteomiczna nanoLCMS/QOrbiTrap],
  • pracownia EPR (bezpośrednia ocena poziomu reaktywnych form tlenu)

  Równocześnie przeprowadzana jest analiza statystyczna (PCA, HeatMaping, dendogramy) otrzymanych danych z użyciem profesjonalnych programów biostatystycznych.

   

  Osiągnięcia:

  Dotychczasowe naukowe osiągnięcia członków koła zostały wyróżnione i nagrodzone podczas:

  • 10th Białystok International Medical Congress for Young Scientists - „Correlation between transcriptional factor Nrf2 and NFκB in UV-treated keratinocytes”
  • 14th Białystok International Medical Congress for Young Scientists - “Age-dependent changes in proteomic profile of skin fibroblasts exposed to UV radiation”

  Studentki Koła naukowego uzyskały również finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dzięki czemu zrealizowały projekt własny pt. “Age-dependent changes in proteomic profile of skin fibroblasts exposed to UV radiation”.

   

  Przesłanie:

  W pracach Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej mogą uczestniczyć studenci II-V roku wszystkich kierunków 5-letnich studiów realizowanych w UMB oraz innych kierunków studiów - poziom magisterski.

   

  Zachęcamy, aby pamiętać, że zdobyte doświadczenie na poziomie eksperymentalno-naukowym może w przyszłości pomóc/ułatwić właściwy wybór drogi zawodowej.