Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Diagnostyki Hematologicznej.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Diagnostyki Hematologicznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej
  Opiekun Koła

  dr n. med. Joanna Pawlus
  e-mail:
  joanna.pawlus@umb.edu.pl

  tel. 85 831 8721
  Przewodniczący

  Damian Fiedoruk

  Profil badań

  Profil prac naukowych: badanie elementów odpowiedzi humoralnej i komórkowej w różnych stanach klinicznych, immunologię nowotworów, apoptozę limfocytów, badanie procesów hemostazy oraz poszukiwanie nowych parametrów morfologicznych komórek krwi obwodowej w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych. Ponadto najnowsze zainteresowania skierowane są na aktywność osocza bogatopłytkowego i możliwości jego wykorzystania.

   

  Praca praktyczna:
  - cytometria przepływowa

  - mikroskopia optyczna

  - mikroskopia fluorescencyjna

  - agregometria LTA