Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
  Opiekun Koładr hab. Robert Czarnomysy
  tel. (85) 748 57 00
  PrzewodniczącaKatarzyna Malesińska                                                                            
  Profil badań

  Prace naukowe obejmują projektowanie i syntezę nowych leków przeciwnowotworowych. Skupiają się one również nad badaniami oddziaływań molekularnych otrzymanych związków z białkami i kwasami nukleinowymi przy wykorzystaniu metod modelowania cząsteczkowego i innych metod biofizycznych oraz biochemicznych.