Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Medycznej.
 • Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Medycznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Chemii Medycznej
  Opiekun Koładr hab. Anna Galicka
  e-mail: angajko@umb.edu.pl
  tel. (85) 748 56 74
  PrzewodniczącaAleksandra Chmielecka
  Profil badań
  • Badanie mechanizmów stymulującego i hamującego działania związków pochodzenia roślinnego na ekspresję kolagenu i glikozoaminoglikanów w hodowlach fibroblastów skóry w celu potencjalnego ich zastosowania w farmakoterapii niektórych chorób tkanki łącznej.
  • Ocena wpływu związków syntetycznych i roślinnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na wybrane białka o zaburzonej ekspresji w glejakach mózgu.
    

  Praca praktyczna:

  • Techniki elektroforetyczne,
  • Techniki immunoenzymatyczne (ELISA, Western blot),
  • Spektroskopia UV/VIS,
  • PCR w czasie rzeczywistym.