Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Farmacji Stosowanej.
 • Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Farmacji Stosowanej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Farmacji Stosowanej
  Opiekun Koła

  dr n. farm. Emilia Szymańska

  emilia.szymanska@umb.edu.pl

  (85) 748 5617
  PrzewodniczącyKamil Adasiewicz

  Profil badań:

  • Technologia postaci leku: do podania doustnego, na skórę, na błony śluzowe.

  • Analiza postaci leku: analiza ilościowa i jakościowa (HPLC, spektrofotometria UV), analiza mikroskopowa, badanie profilu uwalniania substancji leczniczych, ocena właściwości mukoadhezyjnych, badania właściwości aplikacyjnych preparatów półstałych (reologia, właściwości mechaniczne), badania trwałości.

  • Rozwiązywanie problemów receptury aptecznej.

  Profil prac naukowych:

  • Wpływ dodatku polimerów pochodzenia naturalnego na właściwości farmaceutyczne  stałych i półstałych postaci leku.
  • Ocena farmaceutyczna stałych rozproszeń otrzymanych z użyciem młyna kulowego.
  • Technologia otrzymywania i badania jakości wielokompartmentowych postaci leku.
  • Możliwości wykorzystania chitozanu w technologii nowoczesnych postaci leku i materiałów opatrunkowych.