Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Farmacji Stosowanej.
 • Ostatnia zmiana 24.10.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Farmacji Stosowanej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Farmacji Stosowanej
  Opiekunowie Koła

  dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik

  anna.czajkowska-kosnik@umb.edu.pl

  mgr farm. Katarzyna Kruk

  katarzyna.kruk@umb.edu.pl

  (85) 748 5617
  PrzewodniczącaZofia Bagińska
  WiceprzewodniczącyMariusz Maciejewicz

  Profil badań:

  • Technologia postaci leku: do podania doustnego, na skórę, na błony śluzowe.
  • Analiza postaci leku: analiza ilościowa i jakościowa (HPLC, spektrofotometria UV-Vis), analiza mikroskopowa, badanie profili uwalniania substancji leczniczych, ocena właściwości mechanicznych i mukoadhezyjnych, badania właściwości reologicznych, badania trwałości.
  • Rozwiązywanie problemów receptury aptecznej.

  Profil prac naukowych:

  • Wpływ dodatku polimerów pochodzenia naturalnego na właściwości farmaceutyczne  stałych i półstałych postaci leku.
  • Ocena farmaceutyczna stałych rozproszeń otrzymanych z użyciem młyna kulowego.
  • Możliwości wykorzystania chitozanu w technologii nowoczesnych postaci leku i materiałów opatrunkowych.
  • Otrzymywanie i charakterystyka nanonośników lipidowych.
  • Technologii otrzymywania i badania jakości mikrocząstek metodą suszenia rozpyłowego.
  • Technologia otrzymywania i badania jakości minitabletek i lamelek rozpadających się w jamie ustnej.