Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Fizycznej.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Fizycznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej
  Opiekun Koła

  dr hab. Karol Kramkowski

  e-mail: karol.kramkowski@umb.edu.pl

  tel. (85) 748 57 12

  Przewodnicząca

  Joanna Kirmuć

  Profil prac naukowych (tematyka badawcza):
  • Badania in vitro, in vivo, ex vivo oraz przyżyciowe nad przeciwzakrzepowymi, przeciwpłytkowymi i przeciwprzerzutowymi właściwościami leków, kandydatów na leków oraz nowymi substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.
  • Skrining właściwości przeciwzakrzepowych i przeciwprzerzutowych wybranych surowców roślinnych.
  • Nauka efektywnego przeszukiwania naukowych i specjalistycznych baz danych z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi informatycznych.
  Praca praktyczna:

  1. Badanie odpowiedzi płytek krwi i układu krzepnięcia:

  - badanie agregacji płytek krwi,

  - badanie adhezji płytek krwi do powierzchni pokrytych fibrynogenem/kolagenem,

  - badanie sekrecji z ziarnistości płytkowych,

  - tromboelastometria – monitorowanie kinetyki  procesu krzepnięcia i stabilności utworzonego skrzepu,

  - dynamiczna generacja tromboksanu TxB2,

  - badanie szybkości obkurczania (kontrakcji) utworzonego skrzepu,

  - metody spektroskopowe (pomiar absorbancji światła, luminescencji, fosforescencji).

  2. Zakrzepica tętnicza (stymulowana prądem) i żylna (stymulowana stazą) u szczurów.

  3. Zakrzepica stymulowana laserowo lub chemicznie u myszy z przyżyciową wizualzacją konfokalną w czasie rzeczywistym.

  4. Metody angażujące myszy modyfikowane genetycznie pod kątem występowania chorób cywilizacyjnych, np. z wrodzoną hiperhomocysteinemii.

  5. Modele ultra-wczesnych procesów przerzutowania nowotworowego, angażujących płytki krwi i układ krzepnięcia, z wykorzystaniem przyżyciowej mikroskopii konfokalnej oraz mikroskopii elektronowej.