Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Toksykologii.
 • Ostatnia zmiana 24.11.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Toksykologii

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Toksykologii
  Opiekun Kołaprof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl
  tel. (85) 748 56 03
  PrzewodniczącaKatarzyna Silczuk
  Profil badań

  Głównym celem działalności SKN przy Zakładzie Toksykologii jest poszerzenie wśród studentów wiedzy z zakresu toksykologii oraz zdobycie umiejętności prowadzenia badań naukowych, jak również prawidłowej interpretacji i prezentacji ich wyników. Tematyka badań realizowanych przez SKN obejmuje zagadnienia z zakresu toksykologii doświadczalnej i toksykologii środowiska. Badania z zakresu toksykologii doświadczalnej dotyczą głównie mechanizmów działania toksycznego ksenobiotyków i możliwości wykorzystania substancji biologicznie czynnych w zapobieganiu skutkom zdrowotnym narażenia na kadm.