Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Farmakognozji.
 • Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Farmakognozji

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Farmakognozji
  Opiekun Koła

  mgr farm. Jakub W. Strawa
  e-mail:
  jakub.strawa@umb.edu.pl

  tel. (85) 686 5129
  PrzewodniczącaAneta Mocarska
  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  Izolacja związków naturalnych technikami chromatograficznymi oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem badań spektralnych. Substancje z grupy polifenoli pozyskiwane są z surowców roślinnych. Analiza ilościowa i jakościowa oraz badania aktywności biologicznej związków naturalnych. Możliwość prezentowania wyników badań podczas konferencji przez studentów.

   

  Dodatkowa działalność:

  • Udział w akcjach promocyjnych UMB m.in Noc w Muzeum, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
  • Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, m.in. we współpracy z PTSF.
  • Promowanie wiedzy na temat naturalnych surowców roślinnych, opartych na rzetelnej wiedzy naukowej.