Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Farmakognozji.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Farmakognozji

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Farmakognozji
  Opiekun Koła

  dr n. farm. Jakub W. Strawa
  e-mail:
  jakub.strawa@umb.edu.pl

  tel. (85) 686 5129
  PrzewodniczącaDiana Nazaruk
  Profil badań

  Profil prac naukowych:

  Optymalizacja procesu ekstrakcji metabolitów wtórnych roślin z wykorzystaniem konwencjonalnych rozpuszczalników organicznych jak również biodegradowalnych GSs (green solvents) i mieszanin eutektycznych DESs (deep eutetic solvents). Optymalizacja i walidacja analitycznych metod ilościowych i jakościowych techniką LC-MS. Izolacja związków technikami chromatograficznymi (LPLC i HPLC) z materiału roślinnego oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem badań spektralnych i spektroskopowych (UV, HRMS, 1D i 2D NMR). Badania aktywności biologicznej uzyskiwanych ekstraktów i związków naturalnych w licznych modelach in vitro. Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Możliwość prezentowania wyników badań podczas konferencji krajowych i międzynarodowych przez studentów.

   

  Dodatkowa działalność:

  • Udział w akcjach promocyjnych UMB m.in. Noc Muzeów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
  • Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, m.in. we współpracy z PTSF.
  • Promowanie wiedzy na temat surowców roślinnych, opartej na rzetelnej wiedzy naukowej (EBM).