Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Analizy i Bioanalizy Leków.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków
  Opiekun Koła

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  e-mail: wojciech.miltyk@umb.edu.pl

  tel. (85) 748 5845

  PrzewodniczącaMaja Marku
  Profil prac naukowych

  Prace naukowe prowadzone w ramach SKN obejmują:

  • badanie molekularnych mechanizmów działania wybranych substancji czynnych naturalnych i syntetycznych. Oznaczenia prowadzone są in vitro z wykorzystaniem modelu hodowli komórkowych (nowotworowych i prawidłowych). Metodyka obejmuje oznaczenie wybranych parametrów metodami biologii molekularnej oraz instrumentalnymi (GC-MS, LC-MS),
  • analizę jakości API, leków i kosmetyków metodami farmakopealnymi (metody termiczne, rozdzielcze, spektroskopowe).

  Członkowie Koła mają możliwość publikowania wyników oraz prezentowania ich na konferencjach naukowych.