Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Comparative analysis of the frequency of integron’s classes 1, 2 and 3 and genomic cassette in Escherichia coli, Dariusz Iwanow, Barbara Piskór, Monika Król, Sylwia  J. Chmielewska, Gabriela Sokołowska, Katarzyna Leszczyńska, Young Researchers in Life Sciences, 15-17.05.2017 Paryż, Dariusz Iwanow.

  2. Reduced virulence and plasmid-mediated quinolone resistance among E. coli isolated from patients with community-acquired urinary tract infections, Monika Emilia Król, Barbara Piskór, Sylwia J. Chmielewska, Dariusz Iwanow, Gabriela Sokołowska, and Katarzyna Leszczyńska, Young Researchers in Life Sciences, 15-17.05.2017 Paryż, Monika Król.

  3. Ocena zależności pomiędzy opornością na antybiotyki a obecnością integronów wśród szczepów Escherichia coli, Dariusz Iwanow, Barbara Piskór, Sylwia  J. Chmielewska, Monika Król, Gabriela Sokołowska, Katarzyna Leszczyńska, V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 13.05.2017 Lublin, Dariusz Iwanow.

  4. Prevalence of virulence genes and antibiotic resistance profiles among uropathogenic strains of Escherichia coli isolated from patients with community-acquired urinary tract infections in Białystok, Monika Król, Sylwia J. Chmielewska, Gabriela Sokołowska, Barbara Piskór, Dariusz Iwanow, Dorota Kaczmarzyk, Katarzyna Leszczyńska, 13th Warsaw International Medical Congress, 11-14.05.2017 Warszawa, Monika Król.

  5. Genotypic characteristics of UPEC strains isolated from children patients with community-acquired UTI. Gabriela Sokołowska, Sylwia Chmielewska, Monika Król, Dariusz Iwanow. Students’ Scientific Society of Medical University of Bialystok. 5-7 maj 2016 Białystok. Gabriela Sokołowska.

   

   

  Nagrody: nie dotyczy