Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Agencja Badań Medycznych - pierwszy konkurs.
 • Ostatnia zmiana 05.11.2019 przez Medyk Białostocki

  Agencja Badań Medycznych - pierwszy konkurs

  1,8 mld zł w najbliższych 5-6 latach na badania naukowe ma do wydania Agencja Badań Medycznych. Ogłaszany jest właśnie pierwszy konkurs, w którym do rozdania będzie 100 mln zł. Termin zgłoszeń - 29 listopada.

  Na UMB odbyło się spotkanie z ekspertami agencji (8 października), którzy tłumaczyli zasady ogłaszanych naborów wniosków badawczych. Poszukiwane są niekomercyjne projekty badawczo-naukowe w co najmniej jednym z następujących obszarów: pediatria, neonatologia, neurologia, hematologia, radioterapia, kardiologia, onkologia. Chodzi np. o znalezienie nowego zastosowania dla już istniejących na rynku leków.

  Eksperci agencji kilkakrotnie podkreślali, że nie chcą dublować konkursów NCN czy NCBiR. Zasady naboru wniosków wydają się dość klarowne. Wiadomo też, że w najbliższym czasie ogłoszone zostaną kolejne konkursy.

  Jednocześnie agencja szuka recenzentów, którzy będą oceniać przyjmowane aplikacje. Za ocenę jednego wniosku i przygotowanie jego recenzji można zarobić 1,5 tys. zł.

  ABM to stosunkowo nowa jednostka. Jednym z jej kluczowych zadań jest wspieranie innowacyjnej działalności w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju badań klinicznych, w które nie angażują się koncerny farmaceutyczne. Przewodniczącym jej rady naukowej jest prorektor ds. nauki i rozwoju UMB prof. Marcin Moniuszko.

  Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.abm.gov.pl

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.