Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe studia: higiena stomatologiczna.
 • Ostatnia zmiana 26.08.2020 przez Medyk Białostocki

  Nowe studia: higiena stomatologiczna

  Na UMB w nowym roku akademickim rusza nowy kierunek nauczania: higiena stomatologiczna. To studia licencjackie, które będą trwały trzy lata.

  Higienistka stomatologiczna to w realnej pracy gabinetu stomatologicznego prawa ręka dentysty. Jego asystentka. Przygotowuje sprzęt i stanowisko pracy lekarza, organizuje pracę w gabinecie, wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację, przeprowadza wstępne badanie pacjentów oraz - pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty - wykonuje szereg zabiegów profilaktyczno-leczniczych, takich jak: usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, lakowanie zębów. Do jej zadań należy też kształtowanie postaw prozdrowotnych, prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej oraz działania profilaktyczne.

  Podczas nauki studenci będą mieli zajęcia z zakresu nauk podstawowych takich jak: anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka. Kierunek ma charakter bardzo praktyczny - w zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, nauczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki. Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną. Higienistki nauczą się opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia populacji.

  Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej.

  Rekrutacja - jedynym kryterium przyjęć są wyniki z matury z jednego przedmiotu do wyboru z czterech: biologii, chemii, matematyki lub fizyki (poziom podstawowy 1:1 lub rozszerzony x2).

  Kierunek powstaje jako część projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania na UMB. Środki zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu studenci oprócz standardowej edukacji będą uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i z fotografii stomatologii. Otrzymają także odzież i obuwie medyczne.

  Opr. bdc

          

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.