Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Niekomercyjne badania kliniczne .
 • Ostatnia zmiana 10.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Niekomercyjne badania kliniczne

  Agencja Badań Medycznych rozstrzygnęła pierwszy konkurs na wsparcie niekomercyjnych badań medycznych. Na liście rankingowej znalazły się dwa projekty z UMB. Ich łączna wartość to 35,6 mln zł.

  Agencja swój konkurs ogłosiła pod koniec września zeszłego roku. Pierwotnie chciała rozdysponować 100 mln zł (jest to największa kwota dla badań niekomercyjnych w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej). Ostatecznie przeznaczy na to 462 mln zł.

  W konkursowym terminie do ABM wpłynęło 78 wniosków o wartości prawie 1,3 mld zł! Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii. Po ocenie formalnej odrzucono jeden wniosek.

  - Tak duże zainteresowanie konkursem i przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych - podsumowuje dr n. med. Radosław Sierpiński, prezes agencji.

  W efekcie uda się sfinansować 28 projektów z obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów), pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).

  Naukowcy z UMB złożyli trzy swoje projekty w konkursie. Najwyżej oceniony został (8 miejsce) projekt dotyczący terapii przeciwnowotworowa i plejotropowa statynami chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) - wartość projektu 15,1 mln zł. Autor wniosku: prof. dr hab. Robert Mróz, II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy.

  Drugim był projekt dotyczący badań u pacjentów z niewydolnością serca leczonych ambulatoryjnie - wartość grantu 20,5 mln zł. Autorka wniosku: prof.  dr hab. Agnieszka Tycińska, Klinika Kardiologii.

  Trzecim projektem z UMB - który nie zyskał uznania komisji konkursowej - był projekt dotyczący badań nowego zastosowania już znanego leku w przypadku dzieci cierpiących na dystrofię mięśniową.

  Niekomercyjne badania kliniczne to próba przełamania monopolu na badania kliniczne, które w większości są wykonywane przez podmioty komercyjne. ABM ma w swoich konkursach pobudzać aktywność publicznych ośrodków naukowych, a także wskazywać na kierunki badawcze, które znajdują się poza głównym nurtem zainteresowań firm farmaceutycznych. Minister zdrowia określił, że w krajach Europy Zachodniej badania niekomercyjne to około 30 proc. tamtejszego rynku, w Polsce to tylko 1 proc.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.