Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.
 • Ostatnia zmiana 21.11.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/pasek_copy.jpg?2017

  Realizacja projektu została zakończona. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte (podsumowanie realizacji projektu)

   

  Projekt pn. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” złożony przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki temu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał 295 280 PLN na umiędzynarodowienie współpracy naukowej z zagranicznymi jednostkami badawczymi.

  Projekt rozpoczął się 01 października 2019 r. i potrwa do 31 października 2022 r. Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. W Programie finansowane są:

  1) koszty podróży uczestnika projektu;

  2) koszty utrzymania uczestnika projektu;

  3) koszty realizacji wymian;

  4) koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne na uczelniach i instytucjach badawczych oraz za inne krótkie formy kształcenia.

  Projekt ten umożliwi wyjazdy zagraniczne (w większości dłuższe niż 14 dni) studentom studiów doktoranckich UMB i instytucji zaprzyjaźnionych do wybranych ośrodków naukowych, w celu doskonalenia umiejętności analitycznych i poznawania nowych metod badawczych. Zakres projektu pozwoli również na sfinansowanie krótkoterminowych (do tygodnia) szkoleń z zakresu doskonalenia wiedzy i umiejętności badawczych, w tym poznania i doskonalenia nowoczesnych metod analitycznych (spektometria mas, bioinformatyka, nowoczesne metody edycji genów, mikroskopia sił atomowych itp.). Wymiana doktorantów i kadry akademickiej zapewni zacieśnienie obecnie prowadzonej współpracy, jak również będzie impulsem do jej rozszerzenia. Ponadto, wszyscy doktoranci będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach wygłaszanych przez profesorów wizytujących na UMB.

  Wśród instytucji zagranicznych, które zostały już objęte współpracą w ramach projektu można wyróżnić: Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytet w Turku (Finlandia), University of Pittsburg Medical Center (USA), Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (Utrecht, Holandia), Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (Davos, Szwajcaria).

  W ramach projektu, do tej pory zrealizowano 14 mobilności stypendialnych. NAWA jednoznacznie określiła wymogi dotyczące struktury osób, korzystających ze wsparcia. Projekty musiały obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. Program skierowany jest głównie do doktorantów – muszą oni stanowić co najmniej 80% wszystkich uczestników. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej tj. osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% ogółu uczestników.

  W razie pytań odnośnie projektu, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.