Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Organicznej.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Chemii Organicznej

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Chemii Organicznej
  Opiekun Koła

  prof. dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska

  e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl

  tel.: 85 748 5687

  Przewodnicząca 

  Tematyka badawcza realizowana w ramach Studenckiego Koła Naukowego:

  • Badanie aktywności biologicznej pochodnych trimetoprimu o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
  • Synteza pochodnych nukleozydów o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych.
  • Synteza fluoroorganicznych inhibitorów bakteryjnej hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny.
  • Synteza związków zawierających pierścień triazynowy o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych oraz analiza ich wpływu wobec wybranych celów molekularnych i na patogenne bakterie.
  • Synteza porowatych katalizatorów, ich charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna.
  • Synteza związków zawierających pierścień triazynowy/tetrazynowy oraz badanie ich aktywności katalitycznej w oparciu o wybrane cele molekularne.
  • Projektowanie materiałów sterowane danymi: sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające syntezę nanokompozytów o hierarchicznej porowatości do zastosowań katalitycznych i w układach magazynujących energię.
  • Synteza wspomagana mikrofalami zorganizowanych porowatych materiałów zawierających nanostruktury węglowe oraz badanie ich właściwości elektrochemicznych i elektrokatalitycznych z wykorzystaniem metod eksperymentalnych oraz teoretycznych.