Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarze białostoccy: Stefan Pieklarz (1919-2002).
 • Ostatnia zmiana 04.04.2014 przez Medyk Białostocki

  Lekarze białostoccy: Stefan Pieklarz (1919-2002)

  Urodził się 7 lipca 1919 roku w Łodzi, w rodzinie robotniczej. Po śmierci ojca wychowywała go samotnie matka.

  Po ukończeniu szkoły powszechnej w Łodzi, podjął naukę w gimnazjum klasycznym w Łęczycy. Naukę kontynuował w Wilnie, Kaliszu oraz Łodzi, gdzie w 1938 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W tym też roku otrzymał powołanie do służby wojskowej. W 1939 r., uczestnicząc jako żołnierz w kampanii wrześniowej, został ranny i z tego powodu był kilkakrotnie operowany w szpitalu wojskowym. Na krótko trafił także do obozu jeńców wojennych. W okresie okupacji pracował w dwóch niemieckich firmach.

  W latach 1945-1951 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów w 1947 r. zawarł związek małżeński z Heleną Biegańską. Z małżeństwa urodziło się dwoje dzieci - syn Mirosław i córka - Anna. Oboje zostali lekarzami.

  W 1955 r. powołany został do pracy w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku. Początkowo pracował jako kierownik laboratorium szpitala, a od 1957 r. był ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych w tym szpitalu. Chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje przez kilka lat szkolił się w Klinice Chorób Wewnętrznych, którą kierował prof. Jakub Chlebowski. Ostatecznie uzyskał II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.

  W szpitalu MSW pracował do 16 października 1964 r., po czym został przeniesiony do rezerwy. Przez następne 16 lat - do 1980 r. - pracował jako lekarz w kolejowej służbie zdrowia w Białymstoku.

  Odznaczony był wieloma medalami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie.

  Dr Stefan Pieklarz zmarł jesienią 2002 r. Pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku.

   

   Mieczysław Sopek, dr n. med., były wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB

  Magdalena Szkudlarek, dr n. med., adiunkt Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB  

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.