Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wspomnienie prof. Edmunda Kowala (24.08.1927- 07.12.2014).
 • Ostatnia zmiana 11.02.2015 przez Medyk Białostocki

  Wspomnienie prof. Edmunda Kowala (24.08.1927- 07.12.2014)

  Z ogromnym smutkiem informujemy, że 7 grudnia 2014 r. w wieku 87 lat odszedł Pan Profesor Edmund Kowal, były Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy AM w Białymstoku, Honorowy członek PTChP.

  Prof.dr hab. n. med. Edmund Kowal urodził się 24 sierpnia 1927 r. w Białymstoku. W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1952 - 1958 pełnił funkcję lekarza wojsk lotniczych i uzyskał specjalizację Istopnia z medycyny lotniczej. W 1956 roku został przeniesiony do WAM w Łodzi, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji z medycyny lotniczej. W 1958 roku powrócił do Białegostoku. W latach 1958 - 1962 pracował w Studium Wojskowym AMB i rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych. Od 1962 do 1980 roku pracował w I Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Po 5 latach pracy naukowej uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i w 1970 roku, jako adiunkt, został przeniesiony do Kliniki Alergologii.

  Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Rada Wydziału Lekarskiego AMB w 1980 roku nadała doktorowi Edmundowi Kowalowi tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1990 roku doc. Edmund Kowal otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

  Na dorobek naukowy docenta E. Kowala składały się 82 prace ogłoszone w czasopismach polskich i zagranicznych, 6 prac poglądowych i 4 kazuistyczne. Był współautorem książki dotyczącej chorób alergicznych, opiekunem 2 prac magisterskich i promotorem 5 prac doktorskich.

  1 grudnia 1980 r. docent Edmund Kowal został powołany przez rektora do pełnienia funkcji Kierownika Kliniki Ftyzjopneumonologii AMB, a w 1981 roku na stanowisko Prorektora d/s Klinicznych.

  W 1980 roku na wniosek docenta Kowala klinika otrzymała nową nazwę: Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy.

  Prof. E. Kowal przez okres 16 lat swojej kadencji w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy kontynuował walkę z nałogiem palenia papierosów, była to jednocześnie prewencja chorób tytoniozależnych.

  Był członkiem Zarządu Głównego PTF i przewodniczącym Sekcji Antynikotynowej oraz Przewodniczącym Białostockiego Oddziału PTF i Prezesem Białostockiego Oddziału Antynikotynowego przy PTF.

  Od 1987 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowotnej Zarządu Głównego Społecznego Komitetu ds. Zwalczania Gruźlicy i Chorób Płuc.

  W 1995 roku Prof. Kowal, jako koordynator w walce z gruźlicą w Europie Wschodniej, zorganizował we współpracy z Eindhoven (Department Tuberculosis MHS, Holandia) i Mińskiem (Instytut Gruźlicy w Mińsku) Międzynarodowe Sympozjum poświęcone metodom zwalczania gruźlicy oraz nowoczesnej diagnostyce i leczeniu gruźlicy w skali globalnej.

  Prof. Kowal był członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Unii Przeciwgruźliczej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Pneumonologicznego.

  Za całokształt pracy lekarskiej otrzymał liczne odznaczenia państwowe, a także za wzorową pracę i zasługi dla województw białostockiego i suwalskiego. Dorobek naukowy Jego i jego asystentów został nagrodzony przez rektorów naszej uczelni 6 nagrodami zespołowymi i 2 indywidualnymi I i II stopnia. Jako dydaktyk został wyróżniony dwiema Nagrodami Indywidualnymi Rektora AMB.

  Prof. Kowal w naszej pamięci pozostanie jako człowiek z wielką kulturą osobistą i empatią w stosunku do całej kadry medycznej oraz pacjentów.

   

  Profesor Elżbieta Chyczewska

  Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.