Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wspomnienie o prof. Krzysztofie Worowskim.
 • Ostatnia zmiana 15.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Wspomnienie o prof. Krzysztofie Worowskim

  22 marca 2020 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Worowski, były prorektor ds. nauki AMB, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz wieloletni Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej. Miał 84 lata.

  Pan Profesor był tytanem pracy. Sam żartował, że odkąd przeszedł na emeryturę to znacznie zwolnił tempo życia. Pracę rozpoczynał już nie o godz. 5 rano, a o godz. 6.

  Zwykle był pierwszym czytelnikiem w uczelnianej bibliotece. Kiedy ta o godz. 8 się otwierała, on już czekał przed drzwiami. W czytelniach robił szybki przegląd najnowszych informacji i pędził dalej. Jak mówił, ciągle był w niedoczasie, bo tej pracy mu nie ubywało. Był bardzo życzliwy i pomocny.

  Urodził się 30 stycznia 1936 r. w Wierzbicy Pańskiej. Studia na kierunku Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku ukończył w 1961 roku.

  Był organizatorem i kierownikiem Zakładu Analizy Instrumentalnej AMB (1977-2006). Przez cały okres pracy zawodowej z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w działaniach organizacyjnych na rzecz uczelni i Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1987-1990 pełnił funkcję prorektora ds. nauki AMB, a w latach 1990-1996 dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

  Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i wielu prac doktorskich. Tematyka naukowa badań prowadzonych przez prof. K. Worowskiego obejmowała metody analityczne w chemii aminokwasów, peptydów i białek. Pasją Profesora była historia nauk przyrodniczych oraz historia uczelni i Białostocczyzny. Zainteresowania pozanaukowe realizował jako członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku” (1987-2002), Redaktor Naczelny kwartalnika „Medyk Białostocki” (2000-2002), zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Medyk Białostocki” (2002-2012).  Przez kilka lat był też kronikarzem naszej uczelni.

  Pan Profesor Krzysztof Worowski pozostanie w pamięci współpracowników i wielu pokoleń studentów jako osoba o szerokiej wiedzy zawodowej, życzliwa i otwarta na ich problemy nie tylko zawodowe.

  Msza żałobna odbyła się 25 marca w starym kościele farnym. Po niej odprowadzono Pana Profesora na cmentarz św. Rocha w Białymstoku.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.