Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wspomnienie o dr hab. Bożenie Kiziewicz.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2016 przez Medyk Białostocki

  Wspomnienie o dr hab. Bożenie Kiziewicz

  Bardzo trudno napisać wspomnienie o kimś, w którego odejście ciężko tak naprawdę uwierzyć. Uwierzyć w to, że już więcej Jej nie zobaczymy, nie zamienimy kilku słów podczas pracy, nie skomentujemy zmian zachodzących w programach nauczania studentów, nie wymienimy się wrażeniami z konferencji i zjazdów naukowych, nie omówimy wyników naszych wspólnych badań, nie wypijemy filiżanki kawy...

              Doc. dr hab. Bożena Kiziewicz, nauczyciel akademicki i wychowawczyni wielu pokoleń studentów, wspaniała koleżanka i przyjaciółka, zmarła 6 kwietnia 2016 roku. Pozostawiła po sobie szacunek i wspomnienie dobrego człowieka. Znana była z tego, że wszystkim pomagała nie szczędząc swego czasu. Jej śmierć bardzo nas poruszyła.

              Zawsze urzekała empatią i optymistycznym nastawieniem do życia. Obdarowywała spokojem,  dobrą energią, zrozumieniem i mądrością.

               Doc. dr hab. Bożena Kiziewicz urodziła się 2 kwietnia 1956 roku w Torulach. W 1981 roku uzyskała tytuł magistra biologicznej ochrony wód na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1983 roku podjęła pracę w Zakładzie Biologii Ogólnej UMB. W 1991 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego. Od 2002 roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Biologii Ogólnej UMB.

  Kochała swoją pracę, wykonywała ją z ogromną pasją i zaangażowaniem. Była doświadczonym dydaktykiem, prowadziła zajęcia z biologii medycznej ze studentami Wydziału Lekarskiego z Odziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  Działalność naukowa dr hab. Bożeny Kiziewicz była wielowątkowa i w przeważającej części spoiwem tych badań była woda, jako miejsce życia roślin, zwierząt oraz grzybów. Była członkiem wielu towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego i Światowego Ochrony Grzybów, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Hydrologicznego, Epidemiologicznego, Parazytologicznego i Zoologicznego. Była autorem i współautorem 91 publikacji naukowych i 124 doniesień zjazdowych oraz promotorem trzech zakończonych publiczna obroną prac doktorskich.

  Była człowiekiem kontrastu, z jednej strony poważny naukowiec, zafascynowany biologią i pięknem przyrody, a zwłaszcza gór, z drugiej strony prosty religijny człowiek otwarty na sprawy ludzkie.

              Trudno zapełnić pustkę, która po niej pozostała. Słowa są zbyt ułomne, aby oddać to, co myślimy i czujemy, wspominając doc. dr hab. Bożenę Kiziewicz, kierownika  Zakładu Biologii Ogólnej UMB.

  Elżbieta Muszyńska

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.