Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Winni jesteśmy pamięć.
 • Ostatnia zmiana 27.01.2016 przez Medyk Białostocki

  Winni jesteśmy pamięć

  Odeszli od nas w minionym roku akademickim, ale pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Wspominamy kilka postaci ważnych dla naszej uczelni.

   

  Dr Mieczysław Sopek (1931 - 2014)

  Dziennikarz „Medyka Białostockiego”, ale nie tylko. Badał historię podlaskiej medycyny i ludzi ją tworzących. Ocalił od zapomnienia historie dziesiątek postaci z okresu nawet przed I wojną światową. Zmarł w dniu Święta Niepodległości w 2014 r. Miał 83 lata.

  Całe życie zawodowe związał z Zakładem Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Białymstoku, w którym przez 40 lat uczył od podstaw anatomii tysiące przyszłych lekarzy. Będąc też specjalistą w zakresie neurologii stale współpracował z Kliniką Chorób Nerwowych AMB.

  Mógł nie zostać lekarzem. Tuż przed maturą za działalność w harcerstwie został skreślony z listy uczniów w liceum w Bielsku Podlaskim. Przeniósł się do Torunia, gdzie z wyróżnieniem skończył Liceum Felczerskie. Dzięki temu został wytypowany na studia medyczne. Egzaminy zdał w Warszawie, a do Białegostoku został skierowany na naukę. 

   

  Prof. Jan Prokopowicz (1931 - 2015)

  Był jednym z najbardziej zasłużonych profesorów AMB. Wybitny specjalista w zakresie biochemii i diagnostyki laboratoryjnej z wielkim dorobkiem naukowym i organizacyjnym. Otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa naszej uczelni.

  Pełnił szereg ważnych funkcji uczelnianych: prodziekana Wydziału Lekarskiego (1972-1975) oraz prorektora ds. nauki (1975-1981). Był współtwórcą nowego kierunku studiów - analityki medycznej. Jego wszechstronne zainteresowania naukowe skupiały się głównie na badaniach enzymów proteolitycznych i fibrynolitycznych w granulocytach i innych elementach morfotycznych krwi oraz ich roli w szeroko pojętej koagulologii, a także w procesach nowotworowych. Wykazał też aktywność fagocytarną płytek krwi i opracował metodykę oceny tego zjawiska. Kontynuował białostocką szkołę hematologiczną w zakresie krzepnięcia i fibrynolizy. Należał do autorytetów naukowych w tych dziedzinach.

  Był autorem ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych i 5 książek. Wypromował 12 doktorantów.

   

  Dr Jan Rafał Olbromski (1928 - 2015)

  Urodził się w Przemyślu, ale jego życie to była ciągła podróż. W latach 1939 - 1945 przebywał i uczył się na Węgrzech, studia z weterynarii rozpoczął w 1947 roku we Wrocławiu. Drugi kierunek studiów (lekarskie) rozpoczął w 1956 r. w Białymstoku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1966 roku; Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 15 publikacji, w tym kilka w czasopismach zagranicznych (np. w ”Nature”). Wykładał historię medycyny dla studentów III roku.

  Jednak gros Jego zawodowego życia związany był z Biblioteką Główną AMB. W latach 1965-1966 był jej wicedyrektorem, a od 1966 do 1981 r. jej dyrektorem. Z przerwą na pracę w polskim szpitalu w Zliten (Libia), pracował tu do 1998 r.

  Opracował i doprowadził do wydania drukiem w roku 1970 pierwszej „Bibliografii publikacji naukowych pracowników AMB za lata 1950 - 1966”, kontynuowanej w latach późniejszych. Był też członkiem zespołu redakcyjnego „Roczników AMB...”, biorąc udział w współredagowaniu i tłumaczeniu na język angielski tekstów, streszczeń i tytułów prac polskojęzycznych. W roku 1974, na zaproszenie Slavobaltiska Sallskapet Uniwersytetu w Lund, z inicjatywy prof. dr Falka, przebywał miesiąc w Szwecji (Lund, Uppsala, Sztokholm), gdzie zapoznał się z funkcjonowaniem ośrodków informacji naukowej, korzystających - już wówczas - z bazy komputerowej MEDLINE.

   

  Prof. Andrzej Musierowicz (1929-2015)

  Andrzej Musierowicz urodził się we Lwowie. Studiował na wydziale lekarskim warszawskiej Akademii Medycznej. Dyplom lekarza otrzymał w 1953 roku. Studiował też w ośrodkach klinicznych w Budapeszcie, Pradze, Innsbrucku, Wiedniu i Würzburgu. Specjalizował się w urologii.

  Zgodnie z nakazem pracy swoją karierę zawodową rozpoczynał w Zabrzu. Później pracował w Warszawie i Białymstoku. W latach 1973 do 1980 był kierownikiem Wojewódzkiej Przychodni Urologicznej, a w latach 1973-1977 - ordynatorem Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. W 1977 roku objął stanowisko kierownika Kliniki Urologicznej Akademii Medycznej. Jako jeden z pierwszych w kraju zastosował embolizację tętnicy nerkowej w krwawieniach w guzach nowotworowych nerki. Był też jednym z pionierów zastosowania klejów tkankowych w urologii.

  Prof. Musierowicz pełnił funkcje konsultanta w dziedzinie urologii w województwach białostockim (w latach 1972-1977), łomżyńskim (w latach 1978-1983) i mazowieckim (w latach 1983-1989). W latach 1989-1991 pełnił funkcję konsultanta regionalnego w dziedzinie urologii dla województwa siedleckiego, radomskiego i płockiego.

  Prof. Musierowicz jest autorem ponad 180 prac drukiem z dziedziny chirurgii i urologii. Otrzymał dwukrotnie nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz wielokrotnie nagrody naukowe szpitali wojewódzkich w Białymstoku i Warszawie. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Syrenką, Medalem 40-lecia PRL, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.