Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wspomnienie o prof. Juliuszu Popowiczu.
 • Ostatnia zmiana 25.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Wspomnienie o prof. Juliuszu Popowiczu

  Wspomnienie o prof. Juliuszu Popowiczu

  (5 maja 1923 - 30 sierpnia 1996)

  Juliusz Popowicz urodził się we Lwowie. W czasie II wojny światowej był jednym z pierwszych więźniów Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

  Członkowie chóru AMB wspominali: W chwilach szczególnie trudnych wiele serca okazał prof. Juliusz Popowicz, późniejszy opiekun chóru, który w swoim gabinecie umożliwiał przeprowadzanie prób

  Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu uzyskując dyplom lekarza medycyny w 1950 r. W czasie studiów oraz po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny pracował jako asystent w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierowanym przez autora jednego z pierwszych polskich podręczników biochemii profesora Tadeusza Baranowskiego.

  Po przyjeździe do Białegostoku Juliusz Popowicz w 1955 roku objął kierownictwo Zakładu Chemii Ogólnej na stanowisku zastępcy profesora i w kolejnych latach uzyskał stopnie naukowe: doktora nauk medycznych (1960) za pracę pt. „Metody oznaczania aminomonosacharydów i chityny”, doktora habilitowanego z zakresu biochemii (docenta biochemii, 1963), a po wyjeździe do Olsztyna w 1970 roku, tytuł profesora (1976). Ponadto przez jeden rok (1956-1957) kierował Zakładem Farmakologii AMB. W okresie kierowania Zakładem Chemii Ogólnej AMB doc. Popowicz wprowadził jako wiodący temat badania właściwości chemicznych i roli biologicznej aminoheksoz. W okresie białostockim był korespondentem Chemical Abstracts, gdzie wydrukował duże ilości streszczeń. 10 listopada 1967 roku przy Katedrze i Zakładzie Chemii Ogólnej powstał Zespół Chemii Klinicznej, którego kierownikiem został doc. dr hab. Juliusz Popowicz. Był to zaczątek systematycznego nauczania chemii klinicznej studentów medycyny w Akademii Medycznej w Białymstoku.

  W grudniu 1955 roku J. Popowicz zorganizował w Białymstoku Państwową Szkołę Techników Medycznych (Analityki), której był pierwszym dyrektorem, a niektóre zajęcia praktyczne odbywały się w pracowniach Zakładu Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Białymstoku. Jesienią 1963 roku będąc wojewódzkim konsultantem ds. analityki lekarskiej, zorganizował w Zakładzie Chemii Ogólnej AMB ośrodek szkoleniowy dla lekarzy specjalizujących się w zakresie analityki lekarskiej. Wielu przeszkolonych lekarzy zostało później kierownikami laboratoriów w różnych jednostkach służby zdrowia naszego regionu. Juliusz Popowicz zorganizował także Sekcję Analityki Lekarskiej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim, która w 1964 roku przekształciła się w Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Zorganizował także Chór AMB. Członkowie chóru AMB wspominali po wyjeździe Doc. Popowicza do Olsztyna: „W chwilach szczególnie trudnych wiele serca okazał prof. Juliusz Popowicz, późniejszy opiekun chóru, który w swoim gabinecie umożliwiał przeprowadzanie prób. Chór AMB publicznie wystąpił po raz pierwszy 26 lutego 1965 roku inaugurując obchody tygodnia Warmii i Mazur. W czerwcu tegoż roku chór odniósł pierwszy sukces, jakim było zdobycie pierwszego miejsca w województwie na Festiwalu Chórów Amatorskich o Laur XX-lecia PRL”. W latach 1968-1970 Juliusz Popowicz pełnił funkcję pełnomocnika JM Rektora AMB ds. chóru AMB.

  Zorganizował drużynę harcerską „Nieprzetarty szlak”. Harcerze - studenci AMB mieli dyżury w domach opieki, gdzie zajmowali się dziećmi wymagającymi specjalnej troski. W czasie wakacji docent Popowicz - podharcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego wyjeżdżał wraz ze studentami na obozy harcerskie. Podharcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego doc. Juliusz Popowicz był członkiem Rady Uczelnianej ZHP w AMB.

  Doc. Juliusz Popowicz był członkiem: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (przew. oddziału białostockiego), Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (wiceprezes zarządu głównego), The Biochemical Society (Anglia), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zorganizował w Białymstoku: VIII Sympozjum Biochemiczne (1960), Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1965) i Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (1968).

  W czasie pracy w AMB doc. dr hab. J. Popowicz został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką X-lecia PRL, oraz Odznaką „ Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”.

  W roku 1970 doc. dr hab. Juliusz Popowicz przeniósł się do Olsztyna, gdzie w latach 1974-1990 (tj. do momentu odejścia na emeryturę) był kierownikiem Zakładu Biochemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP). Jednocześnie od 1 września 1975 roku do 31 sierpnia 1981 roku był rektorem WSP w Olsztynie. W czasie pracy w WSP w Olsztynie w roku 1976 otrzymał tytuł Profesora.

  Profesor dr hab. Juliusz Popowicz zmarł w Olsztynie 30 sierpnia 1996 roku.

  Krzysztof Zwierz

  Dziękuję: prof. Andrzejowi Gindzieńskiemu, dr Danucie Głowackiej, prof. Michałowi Jóźwikowi, dr Danucie Mazurkiewicz-Kilczewskiej, doc. Andrzejowi Różańskiemu oraz prof. Maciejowi Szmitkowskiemu za pomoc w napisaniu artykułu.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.