Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarze białostoccy: Tamerlan Smolski (1914-1994).
 • Ostatnia zmiana 17.02.2014 przez Medyk Białostocki

  Lekarze białostoccy: Tamerlan Smolski (1914-1994)

  Urodził się w Mińsku. Jego rodzicami byli: ojciec Tamerlan - urzędnik, oraz matka Emilia z Chaleckich. Był narodowości tatarskiej i wyznania muzułmańskiego.

  Jego ojciec zginął w czasie wojny rosyjsko-niemieckiej w 1914 r. Jako dziecko, z matką i jej rodzicami wyjechał do Moskwy. W 1920 r. przyjechał do Grodna, gdzie rodzice jego matki posiadali dom. Uczył się w Gimnazjum Miejskim im. Adama Mickiewicza. Po jego ukończeniu w latach 1933-1939 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

  Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. podjął pracę w szpitalu w Druskiennikach. W czasie okupacji 1941-1944 pracował w Ośrodku Zdrowia w Orli (powiat Bielsk Podlaski). W 1944 r. został powołany do czynnej służby wojskowej. Służył w Pułku Lotniczym w Radomiu, a następnie w batalionie Wojsk Ochrony Pograniczna w Kleszczelach.

  W 1955 r. został powołany do pracy w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku (dziś jest to szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Fabrycznej). Tu pracował na oddziale chirurgicznym, którego ordynatorem przez wiele lat był dr Jan Roch Biedziński. Smolski był specjalistą II stopnia z chirurgii. Z czasem został zastępcą dyrektora szpitala ds. lecznictwa. Później zaś przez kilka lat był dyrektorem całego szpitala.

  W 1954 r. ożenił się z Eugenią Popławską. Małżeństwo doczekało się dwóch córek. Pierwsza - Halimat (Zofia) została lekarzem, jest ordynatorem oddziału laryngologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach; druga - Dżennet (Joanna) jest architektem i pracuje w Warszawie. Małżonka Tamerlana Smolskiego przez wiele lat pracowała jako nauczycielka zawodu w Szkole Laborantów Medycznych.

  W 1971 r. Smolski zwolnił się ze szpitala, jednocześnie, w związku z wysługą lat, przechodząc do rezerwy w stopniu majora. W tym samym roku podjął pracę na pół etatu w białostockim szpitalu wojewódzkim. Był kierownikiem sekcji medyczno-organizacyjnej i statystyki medycznej. Jednym z efektów pracy w szpitalu była opublikowana w 1976 r., razem z prof. Wojciechem Pędichem, praca w „Zdrowiu Publicznym”: Rola szpitali w leczeniu i rehabilitacji ludzi starszych.

  W szpitalu pracował do 1983 r. Powodem odejścia był pogarszający się stan zdrowia.

  Tameraln Smolski otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Oficerski Krzyż Zasługi, Odznakę Grunwaldzką.

  Zmarł 4 stycznia 1994 r. Pochowany został na cmentarzu muzułmańskim w Kruszynianach (powiat Sokółka).

   

  Mieczysław Sopek, dr n. med., były wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB

  Magdalena Szkudlarek, dr n. med., adiunkt Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.