Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biotechnologii.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Biotechnologii

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Biotechnologii
  Opiekun Koła

  dr hab. Agnieszka Gornowicz

  agnieszka.gornowicz@umb.edu.pl
  tel: (85) 748 57 42

  PrzewodniczącaNatalia Jankowska                                
  Profil badań

  Tematy badawcze realizowane w ramach Koła Naukowego:

  • Badanie molekularnego mechanizmu przeciwnowotworowego nowych pochodnych diizochinoliny w monoterapii i w skojarzeniu z przeciwciałami monoklonalnymi w komórkach nowotworowych i prawidłowych.
  • Mucyna 1 (MUC1) jako potencjalny cel molekularny w terapii przeciwnowotworowej.
  • Topoizomerazy jako cele molekularne nowych pochodnych leków przeciwnowotworowych.
  • Ocena wpływu nowych pochodnych roskowityny na molekularny mechanizm indukcji apoptozy w komórkach raka okrężnicy.
  • Badanie wpływu roślinnych komórek macierzystych na proliferację fibroblastów skóry ludzkiej.
  • Nanocząstki jako nowoczesne nośniki chemioterapeutyków.