Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe studia podyplomowe na WNoZ.
 • Ostatnia zmiana 26.08.2020 przez Medyk Białostocki

  Nowe studia podyplomowe na WNoZ

  Senat UMB pozwolił na uruchomienie na Wydziale Nauk o Zdrowiu czterech nowych rodzajów studiów podyplomowych. Wszystkie typy zajęć odbywają się w systemie zaocznym i są płatne.

  Epidemiologia

  Pandemia SARS-COV2 pokazała, jak bardzo brakuje specjalistów, którzy potrafią profesjonalnie pracować w warunkach zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego.

  Program studiów podyplomowych „Epidemiologia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, nadzoru epidemiologicznego, metodologii badań epidemiologicznych oraz aspektów prawnych epidemiologii.

  Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacji. Adresatami są także pracownicy przemysłu spożywczego, żywienia zbiorowego i jednostek opieki weterynaryjnej.

  Poszczególne przedmioty zawierają treści kształcenia uwzględniające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epidemiologii. Absolwent będzie w stanie samodzielnie określić uwarunkowania chorób występujących w populacji ludzkiej oraz stworzyć system działań prozdrowotnych zapobiegających ich rozpowszechnianiu.

  Nauka trwa dwa semestry.

   

  Psychodietetyka

  To zupełnie nowatorskie podejście do zagadnień z obszaru psychologii, dietetyki i zasad zdrowego stylu życia. Zasadniczym celem kształcenia jest nauczenie współodpowiedzialności za zdrowie jednostki jak i społeczeństwa, w zakresie zaburzeń odżywiania.

  Studia obejmują zagadnienia z dziedziny: dietetyki, psychologii, psychiatrii, psychodietetyki, diagnostyki laboratoryjnej oraz farmakoterapii. Uruchomienie studiów podyplomowych z „Psychodietetyki” jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom absolwentów medycznych uczelni wyższych i kierunku psychologia w aspekcie zdobycia wiedzy z zakresu połączenia elementów psychologii, psychiatrii i żywienia człowieka. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta wymagającego opieki interdyscyplinarnej. Będzie posiadał wiedzę ułatwiającą pracę z pacjentem z zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi oraz chorobami dietozależnymi. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy dietetyka, lekarza i psychologa.

  Nauka trwa dwa semestry.

   

  Dietetyka Kliniczna

  Zasadniczym celem kształcenia jest nauczenie absolwenta oceny potrzeb żywieniowych pacjentów w różnych stanach klinicznych wymagających opieki interdyscyplinarnej oraz przekazanie wiedzy i nadania umiejętności opieki dietetycznej nad pacjentem ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi. Wraz ze wzrostem liczby zachorowań na schorzenia dietozależne, częstym występowaniem niedożywienia jako konsekwencji leczenia szpitalnego z współistniejącymi szczególnymi potrzebami żywieniowymi wzrasta popyt na wyspecjalizowany personel medyczny sprawujący interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

  Studia obejmują zagadnienia z dziedziny: dietetyki, onkologii, gastroenterologii, bariatrii, neurologii, zaburzeń metabolicznych, kardiologii, hematologii, nutrigenetyki, epigenetyki, immunologii, nefrologii, geriatrii, żywienia klinicznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz farmakoterapii. Utworzenie studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna” jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom absolwentów medycznych uczelni wyższych. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby żywieniowe pacjentów w różnych stanach klinicznych wymagających opieki interdyscyplinarnej. Będzie posiadał wiedzę i umiejętność opieki dietetycznej nad pacjentem ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką medyczną nad osobami wymagającymi szczególnej opieki żywieniowej.

  Nauka trwa dwa semestry.

   

  Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna

  Celem tych studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji, poprzez planowanie programów edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, programów polityki zdrowotnej.

  Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.

  Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, placówkach oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

  Absolwent będzie w stanie samodzielnie określić uwarunkowania chorób występujących w populacji ludzkiej oraz zaplanować, przeprowadzić i ewaluować programy edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej.

  Nauka trwa dwa semestry.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.