Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie w UMB.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2023 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie w UMB

  Mateusz Cybulski, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, oraz Katarzyna Socha, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z OML, postanowieniem Prezydenta RP otrzymali tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

   

  Prof. dr hab. Mateusz Cybulski ukończył w 2012 r. studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zaś od 1 października 2013 roku został zatrudniony w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej pod kierownictwem prof. Elżbiety Krajewskiej-Kułak (pracuje tam do dziś).

  Główny kierunek prowadzonych przez niego badań obejmuje występowanie symptomów wybranych zaburzeń psychicznych w populacji osób starszych w Polsce oraz ocenę wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie tej grupy społecznej. Całkowity dorobek naukowy prof. dr hab. Mateusza Cybulskiego wynosi 119,599 IF oraz 5454 pkt MEiN, zaś indeks Hircha według bazy Web of Science Core Collection – 8.

  W 2016 roku został powołany na eksperta zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w 2018 roku – na eksperta merytorycznego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Pełnił ponadto funkcję eksperta Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

  Od 1 września 2020 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów. Jest także członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Był jednym z pomysłodawców oraz koordynatorem Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) – jednego z pierwszych prozdrowotnych uniwersytetów senioralnych w Polsce. W 2015 roku powołał do życia Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej (UPP) – unikatowy projekt prozdrowotny, dotyczących promocji zdrowia psychicznego w okresie starości. Od 2020 roku jest opiekunem merytorycznym obu projektów.

  Prywatnie jest tatą Mikołaja, ale też miłośnikiem muzyki (w przeszłości organizator muzycznych festiwali i menadżer rockowego zespołu Closterkeller).

   

  Prof. dr hab. Katarzyna Socha ukończyła w 1996 r. studia magisterskie na kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim, filia w Białymstoku. W tym samym roku została zatrudniona w Samodzielnej Pracowni Bromatologii Akademii Medycznej w Białymstoku.

  Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu oceny jakości i bezpieczeństwa żywności oraz suplementów diety, wpływu nawyków żywieniowych na stężenie wybranych pierwiastków i status antyoksydacyjny w materiale biologicznym w przebiegu różnych schorzeń oraz oceny sposobu żywienia ludności w różnych grupach wiekowych. Całkowity wskaźnik IF publikacji wynosi 423,475 pkt. oraz 9931 pkt. MEiN, indeks Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 19, wg Scopus – 22. Prof. Socha jest współautorem 2 patentów. Posiada udokumentowaną współpracę z firmami z sektora przemysłu spożywczego w zakresie B+R: opracowywanie lub udoskonalanie receptur produktów o działaniu prozdrowotnym, dedykowanych dla dzieci i dorosłych oraz ocena jakości zdrowotnej żywności. Była promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich. Pełniła funkcję kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB oraz koordynatora merytorycznego projektu NCBiR „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. Była także wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+.

  Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Od roku akad. 2020/2021 jest Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

  Prywatnie interesuje się motoryzacją, pielęgnacją ogrodów oraz angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest mężatką i mamą dorosłego Syna – Patryka.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.