Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarze białostoccy: Eligiusz Obuchowicz (1899-1969).
 • Ostatnia zmiana 27.11.2012 przez Medyk Białostocki

  Lekarze białostoccy: Eligiusz Obuchowicz (1899-1969)

  Urodził się 2 grudnia 1899 r . we wsi Obuchowicze (pow. Grodno) z ojca Juliana i matki Wiktorii z Lisowskich. Był jednym z ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec prowadził niewielkie gospodarstwo rolne.

  Początkowe nauki pobierał w domu, pod kierunkiem dziadka Feliksa - powstańca z 1863 roku. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi Obuchowicze, a do gimnazjum uczęszczał w Grodnie. Tylko on spośród ośmiorga rodzeństwa mógł podjąć studia wyższe. A i tak ze względu na trudne warunki materialne rodziców, zarówno w Grodnie, jak i na studiach w Wilnie, zarobkowo udzielał korepetycji. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie rozpoczął w 1923 r. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich otrzymał 5 marca 1930 roku.

  Jeszcze przed ukończeniem nauki w 1929 roku objął kierownictwo przychodni lekarskiej w miasteczku Łunna, w powiecie grodzieńskim. W ten sposób mógł opłacić egzaminy dyplomowe. Kiedy je zdał, wrócił na zajmowane stanowisko do Łunny. Stąd w celu zorganizowania podobnej placówki został przeniesiony do miasteczka Indura w powiecie grodzieńskim. Tam w przychodni lekarskiej pracował do 1933 r.

  Ożenił się z Lubą Pochłowicz, z zawodu nauczycielką. Z tego związku urodziło się dwoje dzieci - syn Stanisław (w 1936 r.) i córka Anna Barbara (w 1939 r.). Oboje już nie żyją.

  W styczniu 1933 r. został przeniesiony na stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia i Szpitala do Krynek (powiat sokólski). Tu pracował do 1944 r. W listopadzie tego roku powołany został do Wojska Polskiego i wcielono do 9 dywizji, a następnie przeniesiono na stanowisko kierownika Izby Chorych przy 3 pułku czołgów w Chełmnie. W lutym 1946 r. przeszedł do białostockiego oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza, w którym pracował na stanowisku szefa Służby Zdrowia do lutego 1949 r. Stąd trafił do pracy w Szpitalu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku (obecnie szpital MSW). Tu w lutym 1949 r. objął stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego, awansował także na stopień majora. Po zakończeniu pracy w szpitalu przeszedł do pracy w lecznictwie otwartym. Przez kilka lat pracował w Poradni Internistycznej przy ul. Wasilkowskiej 30. Nie udało się ustalić daty przejścia na emeryturę i zakończenia pracy zawodowej.

  Za swoją działalność lekarską i społeczną otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, odznaki: Grunwaldzką (1947 r.), Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia (1959 r.)

  Zmarł 22 września 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu farnym w Białymstoku.

   

  Mieczysław Snopek, dr n med., były wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB

  Magdalena Szkudlarek, dr n med., adiunkt Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.