Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS.
 • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS

   

  W dniu 26.06.2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”. Inwestycja w infrastrukturę badawczą  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wpisana przez Zarząd Województwa Podlaskiego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, OŚ I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

   

   

  Realizowany projekt dotyczy doposażenia jednostek UMB w aparaturę badawczą, pozwalającą na prowadzenie badań nad najbardziej palącymi problemami zdrowotnymi społeczeństwa. Kluczowymi obszarami badań naukowych, prowadzonych przez doposażone jednostki są choroby, które stanowią zagrożenie zdrowotne społeczeństwa: otyłość, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, choroby neurodegeneracyjne, przewlekłe choroby nerek i wątroby oraz choroby nowotworowe.

  Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionu w obszarze medycyny poprzez unowocześnienie infrastruktury B+R jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS (CBI PLUS) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

  Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zapewnienie specjalistycznej infrastruktury B+R 7 jednostkom CBI PLUS: Centrum Badań Klinicznych, Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Zakład Fizjologii, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych,
  • zwiększenie liczby badań naukowych dzięki wykorzystaniu aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu,
  • utworzenia miejsc pracy w sektorze B+R,
  • inspirowanie i rozwój współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu.

   

  Efektem prac prowadzonych na unowocześnionej bazie naukowej będzie m.in. współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie m.in. wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, terapii wspomagających oraz zdrowej żywości.

   

  Okres realizacji projektu: marzec 2015 – grudzień 2015

  Całkowita wartość projektu - 34 876 231,64 PLN

  Wartość przyznanego dofinansowania ogółem: 29 644 796,88 PLN