Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy.
 • Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy.
 • Ostatnia zmiana 15.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy

   

  Celem głównym projektu była poprawa stanu zdrowia i jakości życia 4900 osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy i były leczone radykalnie, poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w województwie podlaskim w latach 2016-2021.

   

  Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

   

  Okres realizacji projektu: 01.12.2017 - 31.12.2022

  Wartość projektu: 9 593 375,92 zł

  Lider projektu: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

  Partnerzy: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  ZADANIA UMB W PROJEKCIE:

  Sprawowanie niezależnego i obiektywnego nadzoru nad zgodnością prowadzonych działań w projekcie z zaleceniami dotyczącymi efektywności wdrażania programu. Zadani wykonywane przez pracowników naukowych UMB.

   

  EFEKTY PROJEKTU:

  Dobre praktyki opracowane w ramach realizacji „Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (pdf, 540KB)