Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wzmocnienie praktycznych kompetencji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 18.07.2019 przez Dział Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych

  Wzmocnienie praktycznych kompetencji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Już od 15 stycznia 2019 r. rusza rekrutacja na II edycję staży.

  Szczegóły i zasady naboru poniżej.

   

  Od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Zaplanowane zostały dwie edycje stażu, które realizowane będą w roku akademickim 2017/18 i 2018/19.

  Adresaci projektu: studenci piątego roku kierunku lekarskiego.

  Cel projektu: zwiększenie szans studentów kierunku lekarskiego na krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje w zakresie praktycznych elementów kształcenia.

  Sposób realizacji: W ramach projektu będzie możliwość odbycia 58 (25 krajowych i 33 zagranicznych) indywidualnych miesięcznych staży w roku akademickim 2017/2018, oraz 60 (26 krajowych i 34 zagranicznych) w roku akademickim 2018/2019. Studenci poprzez udział w stażach będą mogli poznać praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Zapoznają się ze strukturą organizacyjną jednostek oraz nabędą praktyczne umiejętności, co znacząco podniesie ich wartość w momencie wchodzenia na rynek pracy.

  Miejsce stażu: Miejsce odbywania stażu może być wybrane przez studenta – w dowolnym mieście w Polsce lub w kraju europejskim.

  Finansowanie: dojazd, stypendium, koszty zakwaterowania, koszty biletów komunikacji miejscowej

  UWAGA: Student  samodzielnie znajduje instytucję, w której chciałby odbyć staż zarówno w Polsce jak i w Europie.

  Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, już czas zacząć poszukiwać miejsca odbywania stażu.

  Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA

  w ramach projektu pn.

  „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

  Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji na II edycję wyjazdów stażowych (lipiec-wrzecień 2019)

   

  Egzamin z języka angielskigo odbędzie się 18.02.2019 (poniedziałek) godz. 13.00 sala Kolumnowa.

   

  LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ ZAGRANICZNY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 ORAZ LISTA REZERWOWA

   

  LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ KRAJOWY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 ORAZ LISTA REZERWOWA

   

  Uwaga studenci !!!

  Stypendium otrzymywane w ramach projektu może podlegać oskładkowaniu ZUS.

  Maksymalna kwota dofinansowania za przelot w obie strony wynosi 881,22 zł.

   

  "Krok po kroku" zasady rektutacji i rozliczenie stażu

  FAQ

   

  Dokumenty do pobrania