Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 15.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  O projekcie

  Celem głównym projektu jest zwiększenie oferty kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinach nauk medycznych poprzez wprowadzenie i realizację na UMB nowych, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa Międzysektorowych Studiów Doktoranckich wraz z działaniami uzupełniającymi, które mają na celu podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych co najmniej 7 doktorantów, którzy uzyskają do 2023 r. stopień doktora oraz zapewnienie możliwości komercjalizacji uzyskanych przez nich wyników badań do gospodarki Polski, Europy i świata.

  Okres realizacji projektu: 01.03.2018  - 31.01.2023

  Wartość projektu: 1 285 532,40 zł

   

  Zadania w projekcie:

  1. Mentoring uczestników studiów doktoranckich

  Realizacja mentoringu na celu rozwinięcie umiejętności zawodowych przygotowujących do prac
  o charakterze badawczo-rozwojowych, z naciskiem na aspekt praktyczny. Mentorami będą pracownicy przedsiębiorstw, którzy wykorzystają swoją wiedzę, doświadczenie, będą wspierać doktoranta, otwierając nowe możliwości działania i rozwoju. Przewidziano 210h mentoringu na doktoranta, średnio 6 h w miesiącu.

   

  2. Szkoła letnia

  W dniach 9-13 września 2019 została zorganizowana 5-dniowa szkoła letnia.

  Relacja ze szkoły letniej dostępna TUTAJ.

   

  Program:

  I. Spotkania z przedsiębiorczością

  • Czy warto być przedsiębiorcą?
  • Przedsiębiorczość w praktyce.

   

  II. Aplikowanie i zarządzanie projektem

  • Źródła finansowania projektów badawczych.
  • Zasady aplikowania, konstruowanie wniosku: cele, wskaźniki, konstrukcja budżetu,
  • harmonogram, analiza ryzyka, dokumentowanie wydatków i rozliczania projektu.

   

  III. Rozwój umiejętności miękkich

  • Metoda Design Thinking.
  • Rozwój m.in. umiejętności kreatywnego myślenia, komunikacji, autoprezentacji, kompetencji osobistych i społecznych oraz pracy w zespole, myślenie modelem biznesowym.

   

  IV. Sztuka autoprezentacji

  • Model biznesowy Canvas – zajęcia mające na celu oszacowanie strategii wprowadzenia produktu na rynek, stworzenie modelu biznes. produktu, co umożliwi poznanie słabych i mocnych stron własnego produktu.
  • Spotkanie z opiekunami naukowymi i przedsiębiorcami.

   

  V. Znaczenie innowacji w medycynie:

  • Wielowymiarowość innowacji w medycynie.
  • Mosty między nauką a biznesem, wymiana doświadczeń i pomysłów.
  • Sztuka autoprezentacji.

   

  3. Kolegialna opieka nad przebiegiem pracy doktorskiej

  Kolegialna opieka nad doktorantem obejmuje opiekuna naukowego oraz przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego. Wynika to z ponadprzeciętnego programu studiów, realizującego aspekt aplikacyjny. Zorganizowane zostaną dodatkowe sesje, mające na celu nadzór nad procesem badawczym.

   

  4. Grant na  prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej

  Doktoranci otrzymali środki finansowe na granty w drodze konkursu, w zależności od uzyskanej liczby pkt:

  • I - 60 000 zł (3 wnioski),
  • II - 50 000 zł 3 wnioski),
  • III - 40 000 zł (4 wnioski).

  Z grantu finansowane są m.in.: odczynniki, materiały do badań, tłumaczenia, korekty językowe, statystyki, druk plakatów na konferencje, opłaty konferencyjne, udział w targach.