Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ROK) Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning" na UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ROK) Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning" na UMB

   

  Projekt pn. "Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik distance learning na UMB " współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr umowy: UDA-POKL.04.03.00-00-051/12 z dn. 05.09.2013.

  • Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 - sierpień 2015
  • Wartość projektu: 635 688,00 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Cel główny projektu: wzbogacenie oferty edukacyjnej i rozwój innowacyjnych technik i metod kształcenia podyplomowego na UMB poprzez wdrożenie programu rozwoju uczelni w tym zakresie.

  Cele szczegółowe projektu:

  • rozszerzenie oferty kształcenia podyplomowego na UMB poprzez zorganizowanie i wdrożenie do 31.08.2015 dwóch edycji anglojęzycznych studiów podyplomowych z zakresu biostatystyki.
  • unowocześnienie sposobu prowadzenia dydaktyki na UMB, poprzez wprowadzenie kształcenia na odległość studiów podyplomowych z biostatystyki.

   

  Projekt zrealizowany został z myślą o osobach chcących nabyć lub podwyższyć swoje kwalifikacje w obszarach wysoce pożądanych na rynku pracy. Biostatystyka jest dziedziną o szerokim zastosowaniu w badaniach biomedycznych, a anglojęzyczne studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oferowane przez UMB były ofertą unikatową na polskim rynku.

   

  W ramach projektu:

  • zrealizowane zostały dwie edycje studiów podyplomowych z zakresu biostatystyki - w całości prowadzone były w języku angielskim,
  • stworzona została infrastruktura sprzętowa IT (m.in. platforma Moodle) konieczna do prowadzenia zajęć w formule e-learning/distance learning.

   

  W dwóch edycjach rocznych studiów podyplomowych pn. "Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" ("Biostatistics – applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health") wsparciem zostało objętych ogółem 43 słuchaczy - absolwentów studiów (co najmniej I stopnia), osób aktywnych zawodowo, które chciały podnieść kwalifikacje jako biostatystyk i uzyskać nowe kwalifikacje.

  • W I edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2014/2015, program studiów podyplomowych był realizowany przy użyciu kombinacji wykładów prowadzonych tradycyjnie oraz wykładów prowadzonych zdalnie (przy użyciu wideokonferencji).
  • W II edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2014/2015 poszczególne, tradycyjne i zdalnie prowadzone moduły, zastępowane były stopniowo modułami w formie e-learning, odbyły się także dwa moduły w formie wykładów tradycyjnych, trzy w formie telekonferencji i trzy w formie e-learningu.
  • W obu edycjach zrealizowano ogółem 256 godzin dydaktycznych zajęć.