Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

   

  Projekt pn. "Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, nr umowy: POWR.03.04.00-00-D049/16 z dn. 20.06.2017

  • Okres realizacji projektu: listopad 2017 - październik 2019
  • Wartość projektu: 118 546,67 zł
  • Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Markowska

   

  Celem głównym projektu było przygotowanie 26 nauczycieli akademickich WF UMB do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

   

  Zrealizowane szkolenia:

  1. Szkolenia z innowacyjnych umiejętności dydaktycznych z wykorzystaniem metody design thinking

  • Szkolenie 1. Wykorzystanie metody design thinking w dydaktyce - 20 osób,
  • Szkolenie 2. Implementacja metody design thinking w procesie rozwiązywania problemów metodycznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową - 16 osób,
  • Szkolenie 3. Wykorzystanie design thinking do nauczania Farmacji klinicznej- 4 osoby

  2. Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych w procesie dydaktycznym na studiach jednolitych mgr i doktoranckich - 4 osoby

  3. Zarządzanie informacją medyczną - 10 osób

  • Szkolenie 1. Zarządzania Informacją Medyczną - zasady dobrych praktyk,
  • Szkolenie 2. Zarządzanie informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta.