Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników WF.
 • Ostatnia zmiana 18.07.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników WF

   

  Projekt dofinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

  Projekt realizowany jest w okresie: 02.11.2017 - 31.10.2019

  Projekt zakłada szereg szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne pracowników Wydziału Farmaceutycznego.

  Maksymalna liczba miejsc na poszczególne szkolenia:

  1. Szkolenia z innowacyjnych umiejętności dydaktycznych z wykorzystaniem metody design thinking

  • Szkolenie 1. Wykorzystanie metody design thinking w dydaktyce - 20 miejsc, w tym:
  • Szkolenie 2. Implementacja metody design thinking w procesie rozwiązywania problemów metodycznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową - 16 miejsc,
  • Szkolenie 3. Wykorzystanie design thinking do nauczania Farmacji klinicznej- 4 miejsca

  2. Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych w procesie dydaktycznym na studiach jednolitych mgr i doktoranckich - 4 miejsca

  3. Zarządzanie informacją medyczną - 10 miejsc

  • Szkolenie 1. Zarządzania Informacją Medyczną - zasady dobrych praktyk,
  • Szkolenie 2. Zarządzanie informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta.

   

  Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydlo Pałacu Branickich, I piętro).

   

  UWAGA!!!

  Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej https://www.umb.edu.pl/wf/rozwoj_kompetencji_dydaktycznych_pracownikow_wf