Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców .
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

   

  Projekt pn. "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  • Okres realizacji projektu:  styczeń 2012 - grudzień 2016
  • Całkowita wartość projektu: 766 787,77 PLN (w części przypadającej na UMB)
  • Członek Komitetu Sterującego: mgr Konrad Raczkowski
  • Koordynator działań Partnera: mgr inż. Marek Sokołowski

   

  Projekt realizowany w partnerstwie:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - LIDER
  • PARTNERZY
  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  4. Gdański Uniwersytet Medyczny
  5. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  6. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  7. Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
  8. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   

  Przedmiotem projektu były:

  1) Działania na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat, w tym:

  • bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów,)
  • pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli oraz wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych
  • wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów,
  • rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, ulotek, maskotek, filmu edukacyjnego, plakatów informacyjnych, pakietów edukacyjnych, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty.

   

  2) Działania edukacyjne dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lata:

  •  pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek i położnych).

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • ogółem w projekcie wzięło udział około 360 tys. dzieci z 6 000 przedszkoli w całej Polsce, w tym z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: 24 058 dzieci z 360 przedszkoli.
  • w całym projekcie działaniami edukacyjnymi objęto 15 tys. nauczycieli przedszkolnych i ponad 700 tys. rodziców, w tym z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: 749 nauczycieli i 15 827 rodziców,
  • ogółem w projekcie w szkoleniach dla białego personelu uczestniczyło 1400 pielęgniarek i położnych, w tym z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: 167 pielęgniarek i położnych.